MER-commissie: ‘RWE moet milieueffecten FUREC-project beter in beeld brengen’

RWE moet beter beschrijven wat de milieueffecten zijn van het FUREC-project dat het in Limburg wil realiseren. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de Provincie Limburg.

RWE wil in het kader van het project FUREC twee fabrieken realiseren, één voor de voorbewerking van gemengd afval en een fabriek die dit afval omzet in waterstof, CO2 en vaste afvalproducten. De eerste installatie is gepland op industrieterrein Zevenellen in de gemeente Leudal. Deze installatie moet zo’n 700 duizend ton afval per jaar verwerken. De waterstoffabriek zou op Chemelot moeten worden gebouwd. Die fabriek zou een capaciteit van 60 kton waterstof per jaar krijgen.

Onderbouwing

De milieueffectrapportage is nu getoetst door een speciale Commissie. Zij stelt nu dat meer diepgang en onderbouwing nodig is in het milieuonderzoek om de milieurisico’s van de waterstoffabriek beter in beeld te brengen. Volgens de commissie is er mogelijk ‘een onderschatting van effecten door luchtverontreiniging. Ook de onderbouwing dat de uitstoot van stikstof en zwavel beschermde natuur niet aantast, is nog onvoldoende zeker’, aldus de commissie in een persbericht. De Commissie adviseert daarom om de MER aan te laten passen alvorens een beslissing te nemen over de vergunningen voor FUREC. Het aangepaste rapport zal weer aan de Commissie worden voorgelegd.

Een jaar geleden kreeg RWE nog een bijdrage van 108 miljoen euro voor het project om afval om te zetten in waterstof. Het FUREC-project vereist een totale investering van 600 miljoen euro. Dit jaar wil het bedrijf de definitieve investeringsbeslissing nemen voor het project.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl