Yara Sluiskil

Yara maakt afspraken met overheid over reductie CO2 en stikstof

Yara Sluiskil wil op korte termijn de CO2-uitstoot van haar fabrieken verder reduceren met 1,5 Mton. De fabriek stootte in 1990 nog 5,2 Mton broeikasgassen per jaar uit, in 2020 was dit 3,3 Mton. Het bedrijf wil de emissies binnen enkele jaren reduceren tot 1,8 Mton.

Het bedrijf geeft aan dat hiervan 1,4 Mton CO2 per jaar gebruikt wordt in onder andere frisdranken en bier. De uitstoot in Sluiskil komt hiermee op 0,4 Mton – een reductie van 90 procent ten opzichte van 1990, aldus Yara. Het bedrijf heeft tevens de ambitie om de stikstofuitstoot met 20 procent te reduceren ten opzichte van 2020. Door de vervanging van de oude fabriek door een nieuwe in 2018 werd de stof- en ammoniakemissie al gehalveerd. De fabriek in Sluiskil is de grootste van het Noorse concern en ook de grootste meststoffen productielocatie in Noordwest-Europa. Naast meststoffen maakt Yara in Sluiskil een grote hoeveelheid AdBlue, die stikstofuitstoot van dieselmotoren voorkomen.

Intentieovereenkomst

Yara tekende een intentieovereenkomst met de overheid om deze ambities te bestendigen. Bij de ondertekening waren demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), Michael Schlaug (algemeen directeur Yara Sluiskil), Gijsbrecht Gunter (management lid Yara Sluiskil) en gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Provincie Zeeland) aanwezig.

intentieverklaring Yara overheid CO2 reductie

Yara tekent intentieovereenkomst met overheid voor CO2 reductie

CCS

Yara gaat de CO2 die niet als grondstof kan worden verkocht, vanaf 2025 opslaan in lege gasvelden in Noorwegen. Hiermee wordt dit het eerste en grootste grensoverschrijdende CCS project in Europa. Parallel zet Yara Sluiskil in op groene waterstof. Wel denkt het bedrijf dat dit in Sluiskil pas na 2035 beschikbaar zal zijn. Het bedrijf zet daarnaast in op de toepassing van nieuwe technologie om energiebesparingen te realiseren, lachgas te reduceren en om machines te elektrificeren. Ook de uitbreiding van uitkoppeling van restwarmte is een optie.

Knelpunten voor verduurzaming

Volgens de nu ondertekende intentieovereenkomst gaat de overheid samen met Yara onderzoeken wat de knelpunten voor verduurzaming van het bedrijf zijn en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen, in nauwe samenwerking met regionale en lokale overheden. Dit gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van de nodige waterstofinfrastructuur, het ondersteunen van innovatieprogramma’s om circulaire producten te ontwikkelen en het creëren een level playing field voor duurzame producten.

Maatwerkafspraken

De intentieverklaring is een belangrijke stap om tot concrete en bindende maatwerkafspraken te komen tussen de overheid en Yara, om de CO2-emissiereductie te versnellen. Deze plannen worden concreter en gedetailleerder uitgewerkt in de Joint Letter of Intent, die beoordeeld wordt door de onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie. Vervolgens worden de plannen vertaald in de bindende maatwerkafspraken.

Eerder maakten Shell, Dow, Nobian en OCI al dergelijke afspraken met de overheid.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl