Investeringen in schone energie overstijgen investeringen in fossiele grondstoffen

IEA: investeringen in schone energie overstijgen uitgaven fossiele grondstoffen

De investeringen in schone energie komen dit jaar ver uit boven de investeringen in fossiele grondstoffen, volgens een nieuw rapport van het Internationale Energie Agentschap IEA. Het agentschap beraamd dat in 2023 in totaal 2,8 biljoen dollar (2800 miljard) wordt geïnvesteerd in energie. Meer dan 1,7 biljoen hiervan komt voor rekening van alternatieve energievormen.

Het IEA rekent hiertoe niet alleen hernieuwbare energievormen, maar ook kernenergie, elektriciteitsnetwerken en bijvoorbeeld investeringen in efficiencyverbeteringen. Iets meer dan een biljoen dollar wordt nog geïnvesteerd in kolen, gas en aardolie.

Warmtepompen

De investeringen in CO2-arme energievormen komen vooral uit westerse landen en China. Vijf jaar geleden waren de investeringen in ‘schone’ energie ongeveer gelijk aan de investeringen in fossiele brandstoffen. De groei komt volgens het Agentschap voor een belangrijk deel uit zonne-energie. Dit jaar vinden meer investeringen in zonne-energie plaats dan in olieproductie, aldus IEA. Ook investeren consumenten meer in elektrische eindproducten. Zo zag de verkoop van warmtepompen een jaarlijkse ‘double-digit’ groei sinds 2021. Ook de groei van de verkoop van elektrische auto’s zet dit jaar nog verder door.

Olie- en gassector

Toch groeien de uitgaven in de olie- en gassector dit jaar. Met een groei van zeven procent zijn de uitgaven terug op het niveau van 2019. Enkele grote oliebedrijven in het Midden-Oosten investeren zelfs meer dan voor de Corona-crisis. Hoewel de winsten van oliebedrijven het afgelopen jaar exorbitant groeiden, gebruikten de bedrijven de winst niet voor nieuwe investeringen. De winst ging voor een groot deel naar uitgekeerde dividenden, aandelen-terugkoop-programma’s en schuldaflossing.

Er wordt dus toch nog veel in fossiele brandstoffen geïnvesteerd. De investeringen in steenkool liggen in 2023 op een niveau dat zes keer zo hoog is als het IEA geprojecteerd heeft in haar Net Zero Scenario voor 2030. De olie- en gasindustrie gaf bovendien slechts vijf procent van de upstream uitgaven uit aan schone elektriciteit, schone brandstoffen en CCU. Vooral in opkomende economieën blijven de investeringen in duurzame energie achter.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl