Shell Pernis

Shell vierde bedrijf dat maatwerkafspraak voor CO2-reductie maakt

Shell wil de CO2 uitstoot in haar fabrieken in Rotterdam en Moerdijk fors reduceren. In 2030 moet de CO2 met 3,9 megaton zijn gereduceerd. Dat is 20% van wat de Nederlandse industrie in totaal aan CO2 moet reduceren in 2030. Shell wil daarnaast de stikstofuitstoot met minstens 10% verminderen.

Shell heeft hiertoe vandaag een intentieverklaring ondertekend met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Shell is hiermee het vierde bedrijf na Dow, Nobian en OCI dat maatwerkafspraken maakt met het Rijk om haar uitstoot te reduceren.

0,5 megaton extra

Shell hoort bij de 20 grootste uitstoters van CO2 in Nederland. Het bedrijf wil haar uitstoot in 2030 reduceren met 3,9 megaton. Dat is 0,5 megaton bovenop het coalitieakkoord. Om dat te bereiken gaat het bedrijf onder andere CO2 opvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Daarnaast zet het bedrijf in op het vervangen van fossiele brandstoffen door groene elektriciteit en waterstof. Daarnaast heeft Shell de intentie om op termijn steeds meer biobrandstoffen te gaan produceren.

Tweederde van de CO2-verlaging (2,6 Mt) moet uit nieuwe projecten komen. Voorbeelden van projecten waar Shell naar kijkt zijn elektrificatie met bijvoorbeeld een grote e-boiler om stoom te produceren, vergroting van de CO2-opvang en opslag en innovaties als synthetische brandstoffen.

Stikstof

Shell wil de stikstofuitstoot in Pernis en Moerdijk met tenminste 10% verminderen, onder andere door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en te investeren in schone technieken die bij de productieprocessen minder stikstof uitstoten. Er wordt onderzocht welke investeringen nog meer nodig zijn om de uitstoot van stikstof en andere stoffen zoals fijnstof extra te verminderen en daarmee de leefomgeving te verbeteren.

Knelpunten

De overheid gaat samen met Shell onderzoeken welke mogelijke knelpunten er zijn om de afgesproken doelen te behalen en op welke manier de overheid kan ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versnellen van de vergunningverlening voor verduurzamingsprojecten, het op tijd aanleggen van CO2- en waterstofpijpleidingen, en verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Als dit voor Shell is gerealiseerd, kunnen ook andere bedrijven in het industriegebied Rotterdam-Moerdijk gebruik maken van de nieuwe infrastructuur.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl