Drijvende LNG-Opslag Eemshaven

Vopak krijgt aandeel van 50% in EemsEnergyTerminal

Vopak krijgt een aandeel van vijftig procent in de EemsEnergyTerminal. Daartoe tekende Vopak een principeovereenkomst met Gasunie. Het akkoord moet uiterlijk per 1 oktober 2023 ingaan.

De EemsEnergyTerminal LNG-import terminal in de Eemshaven werd ruim een half jaar geleden in gebruik genomen. Jaarlijks kan de drijvende terminal 8 miljard kubieke meter LNG hervergassen. De partners onderzoeken of uitbreiding mogelijk is.

Gasunie en Vopak bundelen met het akkoord hun kennis en expertise op het gebied van opslag en LNG. Met de overeenkomst ziet Gasunie zich ook beter gepositioneerd voor de toekomstige ontwikkeling van een importstructuur voor groen waterstof. Vopak geeft aan dat het de intentie heeft om te groeien in LNG.

GATE Terminal

Vopak en Gasunie werken al samen in Gate terminal in Rotterdam. Deze terminal heeft een hervergascapaciteit van 16 miljard kubieke meter en is sinds 2011 operatief. Gate-terminal zal worden uitgebreid met 4 miljard kubieke meter extra hervergassingscapaciteit en een vierde opslagtank. Hiertoe nemen de partijen in september 2023 een definitieve investeringsbeslissing.

Hong Kong

Vopak zegt daarnaast dat het niet verder gaat met de aankoop van 49,99 procent van de aandelen van het bedrijfsonderdeel van MOL dat een drijvende opslag en hervergassingsunit (FSRU) bezit. Vopak werkte samen met MOL om deze FSRU LNG terminal in Hong Kong op te leveren. Deze zou dit jaar nog worden opgestart. Het bedrijf geeft nu aan dat de vertraging in het project ertoe geleid heeft dat het nu economisch minder aantrekkelijk is om hieraan deel te nemen.

Vopak geeft in haar update aan dat het tot 2030 een miljard euro heeft gereserveerd voor LNG-activiteiten. Daarbij reserveert het ook een miljard euro in groeikapitaal in nieuwe energie en duurzame grondstoffen.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl