De toekomst van Groningen

Duidelijkheid essentieel voor toekomst Hydrogen Valley Groningen

De New Energy Coalition heeft in samenwerking met Groningen Seaports een rapport opgesteld over hoe Groningen zich moet positioneren in de toekomst. Het rapport ‘De Toekomst van Groningen: Noord-Nederland als motor voor de nationale energietransitie’ beschrijft wat de economische kansen zijn voor het gebied en wat er nodig is om deze te realiseren.

Groningen wil zich ontwikkelen tot toonaangevende waterstof-regio van Nederland die model staat voor Europa. Daartoe heeft een coalitie van bedrijven en organisaties een plan ontwikkeld voor Groningen als motor van de nationale energietransitie. Groningen biedt een privaat investeringsplan aan van € 9 miljard om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De plannen dienen om een alternatief te bieden voor de gassector die wordt afgebouwd. Volgens de opstellers van het rapport kunnen de plannen ervoor zorgen dat tienduizenden banen uit de gassector behouden blijven. Bovendien kunnen er ook enkele tienduizenden nieuwe banen bij komen.

Om deze unieke kansen te verzilveren is van verschillende overheden snelle en adequate besluitvorming nodig over een aantal zaken:

– Gegarandeerde grootschalige aanlanding van wind op zee in Groningen

– Een Noordzee-Eems Corridor voor kabels en leidingen

– Voldoende ruimte en infrastructuur rond Eemshaven/Delfzijl

– Maatregelen om de Groningers volop te laten profiteren en zo draagvlak te creëren

– Regelingen ter ondersteuning van het lokale mkb

– Maatregelen ter versterking van het innovatievermogen en de werkgelegenheid

New Energy Coalition is een netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl