Circularity

Voorstel Biobased Circular ingediend voor Groeifonds

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft namens het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en TKI Agri & Food het Groeifondsvoorstel BioBased Circular ingediend. Het voorstel wordt door meer dan 125 bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen ondersteund.

Het voorstel beoogt om in de komende acht jaar nieuwe productieketens te ontwikkelen voor onder andere plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die minstens zo concurrerend zijn als de huidige. Om tot een klimaatneutrale chemische maakindustrie te komen moet nog een aantal technologische hobbels worden genomen. In BioBased Circular wordt onderzoek gedaan om deze hobbels weg te nemen.

Productieketens

De grootste uitdaging is het organiseren van nieuwe productieketens van een industriële omvang. Sectoren zoals de agrifoodsector en de bosbouw gaan daarin voor het eerst nauw samenwerken met de chemische maakindustrie. Dit vraagt om uitdagende aanpassingen in bijvoorbeeld de manier van werken en in wet- en regelgeving. Door in het ontwerp van de nieuwe materialen optimaal rekening te houden met hergebruik en verwerkbaarheid aan het einde van het productleven, werken de productieketens volledig circulair.

Vijf waardeketens

BioBased Circular ontwikkelt in de komende jaren vijf nieuwe productieketens van een industriële omvang. Deze ketens zijn zodanig gekozen dat de opgedane ervaringen ook bruikbaar zijn voor andere, later te ontwikkelen, productieketens. In de komende jaren wordt gewerkt aan:

– Kunststoffen op basis van melkzuur

– Polyester uit suikerbieten

– Harsen voor de bouw- en meubelindustrie

– Verven, coatings en isolatiematerialen uit plantaardige reststromen

– Afbreekbare biopolymeren uit afvalwater

De verwachting is dat BioBased Circular tussen de 1,5 en 3,5 miljard euro zal toevoegen aan het Bruto Nationaal Product. Ook wordt verwacht dat het aantal banen in de agrifoodsector, de bosbouw, de recyclingsector en de chemische maakindustrie met duizenden banen zal groeien.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl