Uniper H2Maasvlakte

Uniper laat Plug elektrolysers voor H2Maasvlakte ontwikkelen

Uniper heeft Plug gekozen om de 100 MW elektrolyzer voor het H2Maasvlakte project te ontwerpen. Uniper wil op haar site op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven tegen 2026 groene waterstof produceren. Het is de bedoeling dat de elektrolysercapaciteit tegen 2030 tot 500 MW is uitgebreid.

Volgens de overeenkomst zal Plug tien prefab PEM elektrolysers leveren. Uniper moet de definitieve investeringsbeslissing nog nemen. Het bedrijf wil in 2035 klimaatneutraal zijn en dit project levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Momenteel werkt Technip Energies aan de Front-End Engineering Design Studie. De elektrolyse-technologie van Plug is hier onderdeel van. Voor de FEED-studie is een bijdrage vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar. De elektrolysers voor het H2Maasvlakte project worden voor een deel in de EU en voor een deel in de VS gebouwd.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl