Jan de Nul, Deme en Tractebel ontwikkelen drijvende zonne-energie

Nieuwe technologie voor drijvende zonne-energie op zee

De Belgische partners Tractebel, DEME en Jan De Nul hebben een nieuwe technologie voor drijvende zonne-energie op zee ontwikkeld. Deze zogeheten SEAVOLT technologie kan zware omstandigheden op zee doorstaan en heeft tegelijkertijd een groot effectief oppervlak, dat beschermd is tegen de golven. De zonnepanelen kunnen daarom bijvoorbeeld in windparken op zee worden geïnstalleerd.

Het project om deze drijvende zonne-energie-technologie te ontwikkelen begon vier jaar geleden. Tractebel, DEME en Jan De Nul startten toen een samenwerking met Universiteit Gent, gefinancierd door VLAIO. In dit project ontwikkelden de partijen een concept voor een drijvend systeem op zee. Ook deden zij een onderzoek naar de effecten op het ecosysteem van de zee, de integratie van aquacultuur en een financiële beoordeling.

Testinstallatie

Nu het laboratoriumonderzoek is afgerond werken de partners aan een testinstallatie op zee. Het is de bedoeling dat deze in de zomer van dit jaar voor de Belgische kust zal worden opgestart. Tegelijkertijd onderzoeken de partijen de effecten op het ecosysteem, milieu en doen ze een kosten-baten analyse. Ze verkrijgen hiervoor steun van het Energietransitiefonds en het federale Relanceplan.

Grote volumes

De zonne-energiesector is geïnteresseerd in locaties op zee vanwege de schaarse beschikbaarheid van land. Daarbij is de vraag naar lokale productie hoog. Inmiddels is één TW fotovoltaïsche energiecapaciteit geïnstalleerd. Doordat op offshore-locaties multi-use concessies zijn toegestaan door de autoritenten en de netwerkinfrastructuur een goed potentieel toont voor gecombineerd gebruik, biedt de toevoeging van drijvende zonnepanelen aan bestaande en toekomstige windmolenparken op zee een kans om grote volumes extra hernieuwbare energie toe te voegen.

Verschuiving

Philippe Van Troeye, CEO van Tractebel ziet een vergelijkbare verschuiving van zonne-energie op land naar zonne-energie op zee, zoals dat ook voor windenergie is gebeurd. ‘Samen met de productie van groene brandstof op zee, energie-eilanden op zee en interconnectoren en mogelijke opslagoplossingen voor energie, geloven we dat drijvende zonnepanelen op zee een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. Hoewel deze technologie in de kinderschoenen staat, zijn we ervan overtuigd dat we met zulke sterke partners aan boord SEAVOLT elke mogelijke kans tot slagen geven.’

DEME en Jan de Nul hebben al jaren ervaring als aannemer in de offshore (wind-)sector. Samen gaan de bedrijven ook het energie-eiland Prinses Elisabeth voor de Belgische kust ontwikkelen.

In Nederland ontwikkelt SolarDuck een drijvend zonnepark voor het windpark Hollandse Kust West VII:

SolarDuck bouwt drijvend zonnepark voor Hollandse Kust West

Platform Offshore Solar wil brede ontwikkeling zonne-energie op zee

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl