Lees Petrochem 1 nu tijdelijk online

Zes eigenaren op chemiepark Chemelot die tegelijkertijd vaste klant zijn, werd te complex voor dienstverlener Sitech. En ‘als je altijd naar hetzelfde restaurant moet, dan wil je ook wel eens wat anders. Dat begrijp ik heel goed’, stelt CEO Marc Dassen. De verkoop van de servicetak van Sitech werd volgens hem niet anders dan een logische stap. Wel moet ook voor de rails, wegen en afvalwaterzuivering een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar worden gevonden. Eén die in pas kan lopen met de ambities van Chemelot.

Verder besteden we in deze editie aandacht aan de snelle groei van de ammoniakmarkt. Tamme Mekkes van Koole Terminals verwacht dat de wereldmarkt voor ammoniak de komende jaren zal “exploderen”. Koole is een van de partijen die in de Rotterdamse haven een ammoniakterminal wil realiseren. Het tankopslagbedrijf heeft plannen om de import en opslag van ammoniak en de opslag en export van CO2 via haar site in de Botlek mogelijk te maken.

En tot voor kort kende Nederland nauwelijks waterstress. Maar dat verandert snel. Droge warme zomers hebben inmiddels impact in het oosten, terwijl in West-Nederland de verzilting toeneemt. Hoe kunnen watersector en industrie hierop anticiperen? Tijd voor de tweede editie van het Schaduwministerie van water. Drie schaduwministers gaan bij het congres Watervisie op 2 maart in debat met de zaal over hun voorstellen. Een korte introductie.

Lees er meer over in het maartnummer van Petrochem. In papieren vorm binnenkort op de mat maar nu tijdelijk online al door te bladeren.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl