De oprichters van ETB Global

ETB Global wil demo-fabriek biobased butadieen op Chemelot

Start-up ETB Global wil een demonstratiefabriek voor de productie van biobased butadieen bouwen op de Brightlands Campus op Chemelot. Het bedrijf denkt het ontwerp voor de installatie deze zomer klaar te hebben, waarna ze in het vierde kwartaal kan beginnen met de bouw.

ETB Global vestigde zich eind 2020 op de Brightlands Campus. De installatie die het daar nu wil bouwen krijgt een capaciteit van 100 kilo per dag. Tegen 2026 denkt de start-up dat commcerciële productie mogelijk is. Naast de gereduceerde CO2-uitstoot en een lager energieverbruik heeft dit proces als voordeel dat de restproducten, waterstof en ethyleen door de bedrijven op Chemelot kunnen worden gebruikt.

Moskou

Butadieen is een belangrijke grondstof voor de productie van verschillende plastics en rubber en wordt momenteel gemaakt uit aardolie. ETB Global heeft een technologie ontwikkeld om butadieen te maken uit bio-ethanol, gemaakt van reststromen uit de landbouw. De onderneming heeft een octrooi op de katalysator die het hiervoor gebruikt. De oprichters van ETB Global werken al sinds 2013 aan de technologie. De startup bouwde in 2015 een pilotinstallatie in Moskou. In 2020 vestigden de ondernemers zich op Chemelot. In verband met de oorlog in Oekraïne kan het bedrijf geen gebruik meer maken van haar laboratorium in Moskou. Dat bouwt de onderneming nu ook op de Brightlands Campus.

Momenteel is het bedrijf op zoek naar investeerders en subsidies om de demonstratiefabriek te financieren. De startup beraamt daar ongeveer tien miljoen euro voor nodig te hebben.

Afgelopen november nam de start-up nog deel aan de Dragons’ Den tijdens de European Industry and Energy Summit:

Dragons’ Den: bio-based butadiene in one step

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl