Water

Voorstel PFAS-verbod ziet levenslicht

Vandaag is het voorstel voor een Europees verbod op PFAS gepubliceerd door het Europese Chemicaliën Agentschap. Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het voorstel. Het verbod gaat gelden voor de productie, gebruik, verkoop en import van ruim 10.000 chemische stoppen, die in duizenden producten zitten die we iedere dag gebruiken.

Op 22 maart start een consultatieperiode van zes maanden waarin iedereen zijn of haar mening kan geven. De VNCI laat weten het voorstel ‘zorgvuldig te gaan analyseren’.

Na deze consultatieperiode geven twee wetenschappelijke comités hun advies over het voorstel en dat wordt met het voorstel ingediend bij de Europese Commissie. De verwachting is dat de Europese Commissie in 2025 een definitief voorstel voor een verbod voorlegt voor besluitvorming door de lidstaten. In dat voorstel zijn dan ook overgangstermijnen opgenomen, zodat bedrijven voldoende tijd hebben om hun productieproces volledig PFAS-loos te maken.

Door alle PFAS is één keer te verbieden, is er helderheid en gelijkheid voor bedrijven die ze gebruiken. Zij weten dat het geen zin heeft de ene PFAS-toepassing in te ruilen voor de andere. Daarmee loont het voor hen dus om alternatieven te zoeken die niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Met het conceptverbod wordt gebruik van alle ruim tienduizend PFAS verboden. Het verbod geldt om wetstechnische redenen nog niet voor specifieke productgroepen als medicijnen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat noemt het een goede stap dat het voorstel er nu is: “Dit verbod is echt nodig. Ongemerkt komen we PFAS ondertussen overal in ons leven tegen. Het zit in de grond, in onze kleren, en zelfs in ons lichaam. Terwijl we weten dat het slecht voor ons kan zijn. Alleen door het in heel Europa in één klap te verbieden kunnen we die vervuiling een halt toeroepen. Dat is precies wat we nu gaan doen. De publicatie van dit voorstel vandaag is daarbij een belangrijke stap.’

 

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl