Onderdelen CO2-afvanginstallatie Twence op transport

Groot transport voor kolommen nieuwe CO2-afvanginstallatie Twence

Vorige week gingen de belangrijkste installatiedelen voor de CO2-afvanginstallatie, die Twence in Hengelo bouwt, op transport vanuit Estland. Het gaat om de koeler, de absorptiekolom en de desorptiekolom van de installatie. De grootste kolom is 40 meter hoog, de absorptiekolom weegt bijna 80 ton.

De koeler dient om het rookgas te koelen; in de absorptiekolom wordt het CO2 met behulp van een oplosmiddel uit het rookgas geabsorbeerd. In de desorptiekolom wordt het CO2 van het oplosmiddel gescheiden. Voor deze laatste stap wordt restwarmte uit de Afval Energie Centrale gebruikt.

Antwerpen

De installatie-onderdelen vertrokken vanaf het bedrijf Estanc – een Estse fabrikant van grote procesapparatuur – naar de haven van Paldiski. Ze worden vanuit daar per schip vervoerd naar de haven van Antwerpen. Vanuit Antwerpen komen de installaties met een binnenvaartschip naar Hengelo. Als alles meezit worden de onderdelen nog voor het einde van de maand afgeleverd bij Twence.

Grootschalige afvanginstallatie

Twence installeerde in 2014 al een CO2-afvanginstallatie. Dit was de eerste keer dat er bij een afvalenergiecentrale CO2 werd afgevangen. Het CO2 wordt deels omgezet in natriumbicarbonaat, dat wordt gebruikt om de rookgassen te reinigen. Sinds 2020 levert Twence vloeibare CO2 als meststof voor de glastuinbouw en als ingrediënt voor het maken van droogijs.

De afvalverwerker wil nu een grootschalige afvanginstallatie realiseren, waarmee jaarlijks 100.000 ton CO2 kan worden afgevangen en hergebruikt.

Foto: Twence

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl