onderhoudsstops

Sitech splitst zich op en krijgt nieuwe eigenaren

Sitech, de belangrijkste dienstverlener voor de chemie-industrie op het Limburgse industrie- en chemiecomplex Chemelot, wordt in twee delen opgesplitst. Sitech heeft ongeveer 900 medewerkers die zorg dragen voor het onderhoud en de modernisering van de fabrieken op het terrein, veiligheid en de bedrijfsbrandweer. De servicetak, waar ongeveer 850 mensen werken, zal direct na de opsplitsing worden verkocht.

CEO Marc Dassen van Sitech zegt in het FD dat de onderhandelingen over de opsplitsing ‘vergevorderd’ zijn en dat begin 2023 ook de nieuwe eigenaren bekend zijn. Nadere details over het uitgebreide en complexe onderhandelingsproces wil hij nog niet geven.

Spoor, riolering en waterzuivering

Sitech is op Chemelot eveneens eigenaar van de infrastructuur op het gebied van spoor/rails, wegen, riolering en een grote waterzuiveringsinstallatie. Bij dit bedrijfsonderdeel met ongeveer 50 werknemers bedraagt de omzet ongeveer €100 mln. Ook deze tak is gebaat bij een nieuwe kapitaalkrachtige aandeelhouder.

Aandeelhoudersstructuur complex

Sitech, dat vorig jaar een winst boekte van €11,5 mln., is qua structuur een overblijfsel uit de DSM-tijd. Het bedrijf heeft zes grote internationale aandeelhouders die tegelijkertijd ook opdrachtgever zijn. Dat maakt de zaken extra complex.

De nieuwe kapitaalkrachtige aandeelhouders kunnen volgens Dassen gemakkelijker dan Sitech de grote investeringen doen die noodzakelijk zijn in verband met de transitie naar een duurzamere en energie-efficiëntere samenleving. De splitsing maakt het ook mogelijk de diensten van Sitech buiten Chemelot aan te bieden.

Onderhandelingen

Met de vakbonden zijn inmiddels afspraken gemaakt over baangaranties voor vijf jaar, ook bij de nieuwe eigenaren. Dassen verwacht dat op zeer korte termijn ook zaken worden gedaan met de ondernemingsraden en de zes aandeelhouders. Het onderhandelingsproces is complex, zegt hij. ‘In de besluitvorming is unanimiteit vereist. En dan gaat het ook nog om bedrijven met hoofdkantoren in het buitenland.’

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl