Europese bijdrage voor duurzame projecten

Europese subsidie voor duurzame scheepsbrandstof, bouwmaterialen en glaswol

De EU heeft bekend gemaakt via haar Innovatiefonds 62 miljoen euro te investeren in kleinschalige innovatieve clean-tech projecten. De subsidie moet ervoor zorgen dat baanbrekende clean-tech ontwikkelingen sneller de weg naar de markt vinden. In Nederland krijgt Vertoro een bijdrage voor de ontwikkeling van duurzame scheepsbrandstof uit houtachtige biomassa. Saint Gobain in Etten-Leur kan rekenen op een bijdrage voor de realisatie van een hybride oven voor de productie van glaswol. In België is er een bijdrage voor het gebruik van CO2 voor de productie van duurzame bouwmaterialen.

De projecten ontvangen een bijdrage van tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro. Het geld dat beschikbaar is voor de projecten is afkomstig uit de opbrengst van de emissiehandel. Een aantal andere projecten zal een bijdrage van de Europese Investeringsbank ontvangen. Deze projecten worden halverwege 2023 bekendgemaakt. Van de 17 gehonoreerde projectvoorstellen zijn er twee in Nederland en één in België.

Cementvrije constructiematerialen

Het Belgische project CO2ncrEAT beoogt het gebruik van CO2 uit een kalkfabriek en uit de productie van roestvast staal om cement-vrije constructiematerialen te produceren. Het afgevangen CO2 wordt gemineraliseerd in bouwmaterialen en komt zodoende niet in de atmosfeer terecht. Volgens berekeningen zou dit project zorgen voor een CO2-reductie van ruim 190 duizend ton in de eerste tien jaar van productie.

Dit project wordt uitgevoerd door Prefer Construct, Orbix Solutions, Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier en Fluxys.

Vertoro

Het eerste Nederlandse project heeft tot doel om suiker te gebruiken om een component voor scheepvaartbrandstof te produceren. In het project SOL (Sugar: the gOdfather of fueLs) van Vertoro wordt baanbrekende technologie toegepast om suikers uit houtachtige reststromen te extraheren en deze in olie voor de scheepvaart te transformeren. De twee-stapstechnologie zet afval uit de bosbouw en landbouwafval om in Crude Lignin Oil (CLO) en cellulose. Vertoro wil dit in dezelgde reactor omzetten in CSO via zure hydrolyse. CSO wordt bijgemengd in brandstof voor de scheepvaart als alternatief voor zware stookolie. Het proces van Vertoro is twee keer zo efficiënt als dat van traditionele processen waarbij biomassa in ethanol wordt omgezet.

Vertoro bouwt een demonstratiefabriek in Geleen met een capaciteit van 1 kiloton per jaar en een commerciële fabriek voor CLO met een capaciteit van 10 kiloton per jaar in de haven van Rotterdam. Beraamd wordt dat met dit project bijna 45 kiloton CO2 wordt bespaard over de eerste tien jaar.

Glaswol

Het tweede Nederlandse project is van glasproducent Saint-Gobain Construction Products en heeft tot doel om een hybride oven te bouwen voor de productie van glaswol. De glasovens verbruiken erg veel energie. Nu wordt nog veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Een alternatief zijn elektrische ovens, maar hiervoor is de elektriciteitsvoorziening vaak niet zwaar genoeg. Saint-Gobain ontwikkelt in het Hybrid Furnace Project een oven coor de productie van glaswol waarbij voor 50% gebruik gemaakt wordt van elektriciteit. De nieuwe oven wordt gebouwd en gevalideerd op de site van Saint-Gobain Isover in Etten-Leur. De gasconsumptie van het bedrijf kan hierdoor met 50 GWh per jaar worden gereduceerd. Saint-Gobain berekent dat gedurende de eerste tien jaar van het project ruim 100 duizend ton CO2-equivalent wordt vermeden.

Lees hier meer over de innovatie van Vertoro:

Proeffabriek Vertoro maakt olie uit lignine

 

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl