Amercentrale

Uniper en RWE krijgen geen schadevergoeding kolencentrales

De rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan over de zaak die Uniper en RWE tegen de Nederlandse Staat aanspande. De bedrijven eisten een schadevergoeding omdat zij in hun centrales uiterlijk 2030 moeten stoppen met het gebruik van kolen. Het gaat om de Eemshavencentrale, de MPP3-centrale op de Maasvlakte en de Amercentrale in Noord-Brabant.

Uniper en RWE wilden een financiële compensatie omdat de “Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie” volgens hen inbreuk maakte op hun eigendomsrecht. Zij vinden dat de wet niet ingevoerd had mogen worden zonder dat zij financieel gecompenseerd zouden worden, omdat dit betekent dat de centrales veel eerder moeten sluiten dan de bedrijven bij aanvang voorzien hadden. RWE eiste 1,4 miljard euro schadevergoeding en Uniper ongeveer 1 miljard euro. De rechtbank heeft hun vorderingen afgewezen.

De rechtbank oordeelt dat deze wet weliswaar inbreuk maakt op het eigendomsrecht, maar dat die inbreuk niet onrechtmatig is. De maatregelen die de Staat met de wet heeft getroffen om de CO₂-uitstoot terug te dringen zijn proportioneel. De belangen van de eigenaren zijn daarbij voldoende in aanmerking genomen.

Verbod te voorzien

Van belang is – onder meer – dat voor de eigenaren voorzienbaar was dat een dergelijk verbod zou worden opgelegd, als de uitstoot van de centrales vóór 2020 niet zeer sterk zou worden teruggebracht, bijvoorbeeld door met biomassa te stoken of door de CO₂ af te vangen en op te slaan of te hergebruiken. Dat is bij de MPP3-centrale en de Eemshavencentrale niet gebeurd. Voor de Amercentrale geldt dat deze al bijna volledig op biomassa draait. De eigenaar kon voorzien dat deze centrale niet weer omgebouwd zou mogen worden naar een kolencentrale, op het moment dat de subsidie op het stoken met (houtige) biomassa eind 2027 wordt stopgezet.

Overgangsperiode

De rechtbank heeft ook meegewogen dat het verbod om met kolen te stoken niet meteen na de inwerkingtreding van de wet is ingegaan. De eigenaren hebben een overgangsperiode gekregen. Tijdens die overgangsperiode kunnen zij met de kolencentrales nog opbrengsten realiseren en hun schade beperken. Bovendien kunnen zij die periode gebruiken om andere gebruiksmogelijkheden voor de centrales te onderzoeken.

De bedrijven bekijken deze uitspraak betekent voor de toekomst. Uniper ontwikkelt momenteel het H2Maasvlakte waterstofproject en RWE won onlangs de bieding voor de ontwikkeling van het Windpark Hollandse Kust West.

Delen:

monique@industrielinqs.nl