Borssele eerste keus kernenergie

Borssele belangrijkste kandidaat voor nieuwe kerncentrales

Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales in Borssele plaatsen. De nieuwe centrales zouden vanaf 2035 in bedrijf moeten zijn. Het Rijk draagt bij aan de realisatie ervan. Met de plannen is een investering van 5 miljard euro gemoeid. Een echte verrassing is de komst van twee nieuwe kerncentrales niet, de plannen werden een jaar geleden al in het regeerakkoord genoemd.

Borssele werd al enige tijd genoemd als mogelijke lokatie voor nieuwe kerncentrales. Alternatieven zouden Eemshaven of de Tweede Maasvlakte kunnen zijn, maar de voorkeur voor Borssele valt niet uit de lucht.

De nieuwe kerncentrales zouden een belangrijke bijdrage leveren aan het voornemen van Nederland om in 2050 klimaatneutraal te zijn en geen CO2 uit te stoten bij elektriciteitsproductie. Met de bouw van de nieuwe kerncentrales zou het aandeel kernenergie in de energiemix op elf tot vijftien procent kunnen uitkomen.

Thorizon

Twee weken geleden berichtte de Provinciaal Zeeuwse Courant over het bedrijf Thorizon dat graag een gesmolten zout – thoriumcentrale in Borssele zou zien. Het bedrijf kreeg van zes investeerders, waaronder ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland 12,5 miljoen euro om het eerste concept te ontwikkelen. Thorizon is in gesprek met EPZ en werkt samen met de Franse onderneming Orano, die gespecialiseerd is op het gebied van het recyclen van nucleair afval. Het voordeel van een gesmoltenzoutreactor is dat het bestaand kernafval als brandstof kan gebruiken. Het kernafval dat bij de elektriciteitsproductie ontstaat is na twee tot driehonderd jaar niet meer radioactief. De centrale die Thorizon ontwikkelt zou binnen ongeveer vijftien jaar kunnen draaien.

Positief

In de gemeente Borsele wordt vooralsnog niet overdadig enthousiast gereageerd op het nieuws. Hoewel het dorp Borssele natuurlijk al jaren een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen heeft, klinkt er ook bezorgdheid. Een online poll laat echter zien dat ongeveer tweederde van de ondervraagden positief reageert op de vraag: ‘ik ben blij met de nieuwe kerncentrales in Borssele’.

Tegelijkertijd voert het kabinet al langere tijd gesprekken met de provincie Zeeland over de mogelijkheid om de bestaande kerncentrale langer open te houden. Deze zou eind 2033 moeten sluiten.

Formeel is er overigens nog niets besloten.

Delen:

monique@industrielinqs.nl