Dit najaar grote dichtheid onderhoudsstops Chemie Park Delfzijl

Chemie Park Delfzijl zit dit najaar in een periode met meerdere grote onderhoudsstops. De stops worden vaak tergelijk gepland vanwege de onderlinge verwevenheid tussen klanten en leveranciers. Het onderhoud, vervangen en modificaties aan installaties van één partij heeft invloed op de andere partijen op het Chemie Park. Het ging in deze periode om stops bij Nobian, Delesto, Dutch Glycerine Refinery en Delamine

Bij Delesto, leverancier van stoom, stroom en utilities, werd regulier onderhoud aan de stoomturbine gepleegd. Ook werden de stoomleiding en – kleppen tussen de fabrieken onderhouden. Daarnaast zijn de hoogspanningsbeveiligingen vervangen en heeft de besturing van de stoomturbine een upgrade ondergaan.

Kleinere stops

Bij de DGR (Dutch Glycerine Refinery) zijn in totaal 85 klussen uitgevoerd, het ging hierbij in veel gevallen om E&I-klussen. De werkzaamheden liepen uiteen van diverse keuringen tot de vervanging van een aantal opslag- en bufferingsvaten. De fabriek is in gedeeltes veilig gesteld, waardoor de stopwerkzaamheden direct konden beginnen. DGR heeft ervoor gekozen om vaker kleinere stops te doen. Dit kan ook, omdat het een ‘start-stop’ fabriek betreft, omdat de systemen af en toe gespoeld moeten worden.

Delamine voerde het onderhoud in de eerste helft van oktober uit. Gedurende de dagdiensturen werkten ongeveer 200 mensen in de installatie om reparaties, inspecties en cleaning activiteiten uit te voeren. Ook werd nieuwe apparatuur en bijbehorend leidingwerk aangesloten.

Bij Nobian is onderhoud gepleegd aan de zout/chloorfabriek.

Stork was als contractor betrokken bij deze stops en heeft de bedrijven ondersteund bij de herstart van de fabrieken.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl