Vito opent pilotlijn voor bio-aromaten

VITO opent pilotlijn bio-aromaten officieel

Gisteren is de pilootlijn van bio-aromaten uit lignine officieel geopend bij VITO in Mol. Het project LignoValue Pilot is gerealiseerd door VITO, Worley Belgium en PMV. In de pilootlijn kunnen technologieën worden gedemonstreerd om lignine in een continu proces te depolymeriseren. Met de pilootinstallatie kunnen proof-of-concepts van de verschillende processtappen geleverd worden.

Lignine is een van de meest voorkomende organische materialen op aarde. Het is massaal beschikbaar als nevenstroom van bijvoorbeeld de huidige pulp- en papierindustrie. Het grootste gedeelte van die lignine wordt momenteel verbrand en dus enkel energetisch gevaloriseerd. Als grondstof voor bio-aromaten heeft lignine veel meer potentieel.

Biorizon

VITO richtte samen met TNO Biorizon op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom op, waar zij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van bio-aromaten uit lignine. Biorizon beoogt de commerciële productie van bio-aromaten uit zowel suikers als lignine mogelijk te maken om zo bij te dragen aan een duurzame en rendabele ‘groene’ chemische industrie.

Het merendeel van de processen voor de productie van lignine-gebaseerde bio-aromaten is reeds ontwikkeld en gedemonstreerd op laboratoriumschaal. VITO startte in 2018 met de ontwikkeling van de pilot-installatie. Worley Belgium deed de engineering. De installatie is gebouwd door het Nederlandse engineering bedrijf Zeton en is begin 2022 op de pilootsite bij VITO geïnstalleerd.

Waardeketen

Om een industrieel relevante doorbraak in dit domein te realiseren kan de pilootinstallatie dagelijks meer dan 100 kg innovatieve bio-aromaten produceren, en dit via een continue procesvoering. Daartoe zal lignine in een oplosmiddel in aanwezigheid van een katalysator en waterstof verknipt worden tot kleinere chemische bouwstenen. De beschikbaarheid in voldoende hoeveelheden van deze kleine ligninegebaseerde bouwstenen zal een nieuwe waardeketen van innovatieve bio-aromaten tot stand brengen in samenwerking met materiaalproducenten zoals INEOS, Kingspan en SBHPP.

Demo-installatie

Bovendien is de beoogde pilootlijn flexibel ontworpen zodat verschillende procescondities kunnen worden aangepast en getest om zo de gewenste bio-aromatische fracties te produceren voor marktgerichte toepassingen en productontwikkelingen. Dit alles moet toelaten om de nodige techno-economische proof-of-concepts te leveren om tot het uiteindelijke doel te komen: het bouwen en exploiteren van een demo-installatie in Vlaanderen voor de conversie van lignine naar biogebaseerde, gefunctionaliseerde aromaten en de ontwikkeling van een op lignine gebaseerde waardeketen van nieuwe chemicaliën.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen kostenloos lid worden van de community van Shared Research Center Biorizon via www.biorizon.eu/community/join/

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl