Ga met ons mee op Electro Trail Europe

Na HYTE begin van deze zomer gaan we 2023 gaan we opnieuw op pad. Industrielinqs en Voltachem zullen verschillende industriële elektrificatieprojecten in Europa bezoeken. En we zijn op zoek naar gezelschap. Daarvoor kunnen teams met jonge professionals of studenten deelnemen aan een scenariowedstrijd. De finale is op 29 november 2022 tijdens EIES2022. En de winnaars doen mee aan Electro Trail Europe!

Elektrificatie en elektrochemie zijn belangrijke ontwikkelingen die de transitie van de industrie versnellen. Maar wat zijn de veelbelovende technologieën en nieuwe ketens? Tijdens de Electro Trail Europe (ELECTE) in 2023 willen Industrieinqs en Voltachem achterhalen wat de stand van de techniek is. Door verschillende projecten in Europa te bezoeken. ELECTE is de opvolger van Hydrogen Trail Europe (HYTE).

Investeringsvoorstel

En we willen ook een blik in de toekomst werpen. Daarom worden jonge professionals en studenten uitgenodigd om deel te nemen aan een scenariowedstrijd en teams te vormen van maximaal drie personen. De teams wordt gevraagd een witboek te schrijven, een investeringsvoorstel om precies te zijn.
De teams moeten de meest veelbelovende route of technologie kiezen op het gebied van elektrificatie en elektrochemie voor de komende twaalf jaar (vóór 2035). Ook wordt hen gevraagd een beschrijving te geven van een fabriek of een keten van fabrieken die deze technologie ergens in Europa tot bloei zou kunnen brengen. Locatie, timing en mogelijke partners kunnen hierbij van groot belang zijn. Wat, waar, wanneer, wie en hoe?

Inschrijving

Teams kunnen zich aanmelden met een e-mail aan de hoofdredacteur van Industrielinqs, Wim Raaijen (wim@industrielinqs.nl). Vermeld daarin de namen van de teamleden, hun e-mailadressen en de onderwijsinstelling, het bedrijf of de organisatie waaraan zij verbonden zijn. Voor meer informatie of de exacte voorwaarden kun je ook bij hem terecht.

Opzet

  • Teams van drie personen schrijven een investeringsvoorstel van maximaal 5.000 woorden.
  • De maximumleeftijd van de teamleden is 30 jaar op 31 december 2022.
  • Naast studenten kunnen ook PhD’s en young professionals deelnemen aan de competitie.
  • Het is aan te bevelen om deze groepen heterogeen samen te stellen. Het kan verrijkend zijn om verschillende studierichtingen of specialismen te gebruiken. Hybride teams van studenten, onderzoekers en professionals zijn ook toegestaan.
  • De white papers worden beoordeeld door een jury. Half november moeten de drie finaleteams bekend zijn. Deze finalisten moeten pitchen tijdens EIES22, 29 en 30 november op Brightlands Chemelot Campus. Het pitching event is 29 november in de middag.

 

  • Uiterste inschrijfdatum teams: 7 oktober;
  • Deadline voor het indienen van whitepapers is 15 oktober;
  • Finalisten zijn bekend op 15 november.

 

 

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl