Nóg meer waterstof in Noord-Nederland

Veel Nederlandse waterstofprojecten op Europese subsidielijst

De Europese Commissie stelt 5,2 miljard euro beschikbaar aan projecten van gemeenschappelijk Europees belang in de waterstofwaardeketen. Op de lijst met projecten staat ook een aantal Nederlandse projecten.

Zo wil Air Liquide een 200 MW elektrolyzer bouwen in Terneuzen. Het project, ELYgator genoemd, integreert op een slimme manier twee verschillende elektrolysetechnologieën – PEM en Alkaline – in één ontwerp. PEM maakt gebruik van membraantechnologie en kan snel reageren op schommelingen in de toegevoerde energiestroom. Terwijl Alkaline zuiniger is en een langere levensduur heeft. Dankzij deze combinatie levert de elektrolyzer niet alleen op een efficiënte wijze waterstof en zuurstof, maar ondersteunt deze ook de netstabiliteit.

Ook het project CurtHyl van Air Luide staat op de lijst. Dit Rotterdamse project gaat in eerste instantie om een 10 MW elektrolyzer voor het omzetten van elektriciteit van windpark Slufterdam naar groene waterstof. In een volgende fase wordt de installatie mogelijk uitgebreid naar 100 MW met elektriciteit van windpark Hollandse Kust Zuid.

Engie en HyCC

Op de lijst met waterstofprojecten die subsidie krijgen staat ook Engie. Dit bedrijf werkt samen met OCI en EEW aan een 100 MW elektrolyzer in de Eemshaven, die energie van offshore windturbines gaat gebruiken. De elektrolyzer moet vanaf 2025 groene waterstof produceren voor de productie van e-methanol (OCI, Delfzijl) uit biogeen CO2 (EEW, Farmsum). Het project heeft de naam HyNetherlands (HyNL) gekregen. Er liggen overigens al plannen om de productiecapaciteit van de elektrolyzer op te schalen van 100 MW in 2025 naar 1,85 GW in 2030 of kort daarna.

Naast dit project is OCI ook betrokken bij het Djewels-project van Gasunie en HyCC. Bij Djewels gaat het om een 20 megawatt elektrolyzer op Chemiepark Delfzijl die in 2024 de eerste groene waterstof aan OCI moet gaan leveren. Djewels is een opstap naar twee veel grotere projecten van HyCC, die op de Europese-subsidielijst staan, namelijk H2ermes en H2Fifty. Bij deze projecten gaat het om een 100 MW elektrolyzer in IJmuiden en een 250 MW elektrolyzer in Rotterdam. Deze gaan groene waterstof produceren voor respectievelijk Tata Steel en de raffinaderij van BP.

Ørsted, Shell en Uniper

Verder op de lijst met projecten die subsidie krijgen: Ørsted, Shell en Uniper. Ørsted werkt samen met Yara in Sluiskil aan een 100 MW elektrolyzer. Deze installatie wordt gevoed door offshore windenergie van Ørsted. Shell bouwt al aan waterstoffabriek Holland Hydrogen I. Naar verwachting is de 200 MW elektrolyzer op de Tweede Maasvlakte in 2025 operationeel. De stroom voor de elektrolyzer komt van Hollandse Kust (noord). En Uniper werkt aan de productie van groene waterstof op haar Maasvlakte-locatie. Het plan is een 100 MW elektrolyzer te realiseren, met een toekomstige uitbreiding naar 500 MW.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl