Maatregelen om gaswinning op de Noordzee te versnellen

Nederland is te afhankelijk van de import van gas. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versnelt daarom zoveel mogelijk haar vergunningprocedures voor lopende en nieuwe vergunningen, zonder de voorwaarden te versoepelen.

Meer gaswinning in de Noordzee is een onderdeel van het bredere kabinetsbeleid, samen met energiebesparing en het versneld ontwikkelen van duurzaam opgewekte energie. Het ministerie van EZK verwacht dat op de korte termijn (1 tot 3 jaar) al circa 1 miljard kubieke meter gas per jaar extra kan worden geproduceerd. Op de langere termijn (over 5 jaar) kan de maatregel zorgen voor een extra productie van 2 tot 4 miljard kubieke meter extra gas per jaar.

In 2021 gebruikte Nederland 40 miljard kubieke meter per jaar, en 12,7 miljard kubieke meter werd toen uit de kleine velden geproduceerd (dus exclusief productie uit het Groningenveld). De extra productie geldt voor een periode van tien jaar. De verwachting is dat de velden dan leeg zijn.

Vergunningen

De voorwaarden waaraan een vergunning moet voldoen worden niet versoepeld, alleen het proces wordt efficiƫnter. Omdat er veel verschillende type vergunningen zijn, is het lastig om voor alle vergunningen in te schatten hoeveel tijd er wordt gewonnen. Het huidige vergunningsproces duurt op enkele uitzonderingsgevallen na vijf of zes jaar. Dat is vanaf nu niet meer aan de orde. Het ministerie wil vanaf nu zoveel mogelijk vergunningen van opsporing tot winning binnen drie jaar verlenen.

Ook wordt er gekeken of extra medewerkers met de benodigde specialistische expertise kunnen worden aangenomen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wil de staatssecretaris medewerkers intern opleiden tot mijnbouwvergunningverleners. Omdat het ongeveer twee jaar duurt voordat zij volledig zijn opgeleid, wil staatssecretaris Vijlbrief voor de korte termijn extra capaciteit inhuren en wordt onderzocht of het ministerie kan samenwerken met Omgevingsdiensten ter ondersteuning bij het vergunningenproces.

Beeld: Creative Commons Classical geographer

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl