HyCC lanceert plan voor 500 MW waterstoffabriek in Amsterdam

Ook in de haven van Amsterdam liggen de plannen voor een waterstoffabriek klaar. HyCC en Port of Amsterdam hebben een haalbaarheidsstudie afgerond voor H2era: de bouw van een groene-waterstoffabriek van 500 MW. Deze zou in 2027 operationeel kunnen zijn.

Het project wordt de komende maanden verder uitgewerkt tijdens de studiefase (pre-FEED). H2era gaat water met elektrolyse in waterstof en zuurstof splitsen. De fabriek wordt aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarmee belasting van het lokale netwerk wordt voorkomen.

De waterstof is bestemd voor de verduurzaming van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en voor groene mobiliteit. Hiervoor lopen gesprekken met verschillende partijen. Ook kan de fabriek in de toekomst worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk om uitwisseling tussen industriële clusters mogelijk te maken.

Definitieve investeringsbeslissing

H2era is het vijfde waterstofproject dat HyCC aankondigt. Naast Djewels 1 (20 MW) en Djewels 2 (+40 MW) in Delfzijl heeft het bedrijf ook plannen voor waterstoffabrieken in IJmuiden (100 MW) en Rotterdam (250 MW). Voorlopig moet HyCC samen met Gasunie eerst nog een definitieve investeringsbeslissing nemen voor Djewels 1. Die beslissing volgt nog voor het einde van dit jaar. De omgevingsvergunning is al wel rond.

Doel is dat de 20 MW waterstoffabriek in 2024 de eerste groene waterstof zal leveren. De installatie gaat flexibel opereren, meebewegen met de fluctuaties van wind- en zonne-energie. Ook werken HyCC en Gasunie in dit project nauw samen met BioMCN, dat op Chemiepark Delfzijl methanol produceert. BioMCN gaat de groene waterstof combineren met CO2 uit haar proces en maakt er e-methanol van.

Complete waardeketen

Met het Djewels-project willen de bedrijven de complete waardeketen zo concreet mogelijk aan elkaar koppelen, om modellen te testen en ervan te leren. ‘We kennen waterstof, maar hoe het in een volledige waardeketen van wind tot en met eindklant wordt gebruikt, dat moeten we met elkaar leren’, vertelde Joost Sandberg, projectleider van Djewels 1 en commercieel directeur bij HyCC eerder in een interview met Industrielinqs. ‘Die ontwikkeling willen we in Djewels in nauwe samenwerking met BioMCN doormaken. Pas als we daarvan hebben geleerd, kunnen we serieus over opschaling praten.’

> Lees hier het interview met Joost Sandberg

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl