Bouw slibverwerkingsinstallatie EEW begonnen

De bouw van een nieuwe verwerkingsinstallatie voor zuiveringsslib op het terrein van EEW in Farmsum is begonnen. De installatie wordt naar verwachting in 2024 in gebruik genomen.

De afvalenergiecentrale van EEW Energy from Waste Delfzijl begon in 2010 met twee verbrandingslijnen en negen jaar later kwam daar een derde lijn bij. In totaal kan het bedrijf jaarlijks 576.000 ton afval thermisch verwerken. EEW voegt er nu een vierde lijn aan toe, speciaal voor het verbranden van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zuiveringsslib werd vroeger gebruikt als bemesting in de landbouw. Sinds Nederland daar in 1995 vanaf stapte wordt slib in elektriciteitscentrales mee verbrand of geëxporteerd, bijvoorbeeld als meststof voor de akkerbouw in Duitsland. Maar sinds 2018 is ook Duitsland gestopt met het bemesten met zuiveringsslib. En tegelijkertijd speelt dat Nederland af wil van slibdroging met aardgas als brandstof. Waterschappen zochten daarom naar alternatieven voor hun slibverwerking.

Terugwinning van fosfaat

De nieuwe lijn bij EEW gaat vanaf 2026 zo’n 185.000 ton zuiveringsslib per jaar verwerken. De installatie krijgt een thermisch vermogen van 18 megawatt. Bovendien wil EEW dan ook beginnen met de terugwinning van fosfaat uit de as die na de verwerking overblijft.

‘Vooral als het gaat om het behoud van natuurlijke hulpbronnen is deze installatie belangrijk’, zegt Wilfred de Jager, technisch directeur van EEW Energy from Waste Delfzijl. ‘Wij vermijden met het thermisch verwerken niet alleen het gebruik van aardgas voor het drogen van zuiveringsslib, maar produceren ook extra processtoom voor het Industriepark Oosterhorn. Zo besparen we jaarlijks circa 3,5 miljoen kubieke meter aardgas. Samen met de terugwinning van fosfaat uit de verbrandingsas voor verwerking tot een geschikte meststof, helpt deze nieuwe installatie mee aan de overgang naar een duurzamere samenleving.’

Afvang van CO2

Omdat de extra lijn een grote impact heeft op het bedrijf en de omgeving, worden er nieuwe wegen en een rotonde aangelegd. Daarnaast is er redundantie vereist in de tien kilovoltstations en is er een andere locatie als revisieplaats nodig. Daarnaast heeft EEW plannen voor de de bouw van een scheidingsinstallatie voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen voor hergebruik en het optimaliseren van de processen. De Jager: ‘Wij hebben als hightech-verwerker de ambitie om CO2-negatief te worden. Met de bouw van deze installatie zetten wij weer een nieuwe stap in die richting.’

Een andere stap is de afvang van CO2 uit de rookgassen. EEW werkt daarvoor samen met ENGIE en OCI aan een grootschalige op waterstof gebaseerde waardeketen in Noord-Nederland. De eerste fase van het project bestaat uit een elektrolyse-installatie van 100 MW. Deze moet vanaf 2025 waterstof produceren voor de productie van e-methanol uit CO2 van EEW, en voor lokale andere sectoren.

Lees hier meer over het HyNetherlands project van Engie, OCI en EEW.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl