RWE ontvangt vergunning elektrolyzer in Eemshaven

RWE heeft de volledige omgevingsvergunning binnen voor de bouw van een 50 MW elektrolyzer in de Eemshaven. Het project Eemshydrogen wacht nu alleen nog op subsidie om het financiële gat tussen grijze en groene waterstof te dichten, en een aansluiting op de waterstofbackbone. RWE verwacht begin volgend jaar een definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen voor het project. In 2025 kan dan de productie van groene waterstof beginnen.

Door de elektrolyzer rechtstreeks aan te sluiten op RWE-windpark Westereems is de productie van groene waterstof verzekerd en wordt het elektriciteitsnet ontlast. Afnemers van de groene waterstof zijn er ook al. In 2020 ondertekende RWE al een intentieverklaring over de toekomstige levering van groene waterstof aan BioMCN. Deze producent van methanol wil met groene waterstof e-methanol produceren.

Ook Evonik is geïnteresseerd. Robert Katzer, hoofd Strategische Marketing bij Evonik Active Oxygens: ‘Wij willen volledig klimaatneutraal zijn in 2040. Dit houdt in dat we fossiele brandstoffen zoals gas gaan vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals groene waterstof. Daarom is het belangrijk om samen met deskundige aanbieders zoals RWE de mogelijkheden te verkennen om de beschikbaarheid van groene waterstof uit te breiden.’

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl