Nederland en Duitsland winnen gezamenlijk gas op Noordzee

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een doorbraak in de samenwerking met Duitsland op het gebied van gaswinning in de Noordzee. Nederland en Duitsland boren binnenkort gezamenlijk naar een nieuw gasveld. Staatssecretaris Vijlbrief gaf voor het Nederlandse deel al de vergunningen af en de Duitsers gaan binnenkort ook overstag.

De Duitse overheid werkt aan een versnelde procedure voor de vereiste vergunningen. Een jaar geleden besloot de Duitse deelstaat Nedersaksen geen vergunningen af te geven. Zij maken nu een andere afweging vanwege de oorlog in Oekraïne.

2024 eerste productie

Het productieplatform komt te liggen in de Noordzee, ruim negentien kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Borkum. Er is ook een nieuwe pijpleiding nodig om het gas aan land te krijgen. Ook komt er een kabel naar een Duits windpark in de buurt voor de elektriciteitsvoorziening op het platform. Naar verwachting kan eind 2024 het eerste gas worden geproduceerd.

Lager platform

Er is een uitgebreide rapportage gemaakt over onder andere de milieueffecten. Daaruit blijkt dat aan alle vereiste voorwaarden wordt voldaan. Toch blijven Schiermonnikogers en natuurorganisaties verschillende zorgen houden bij deze gaswinning. Daarom zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Zo is het productieplatform een stuk lager waardoor het minder opvalt vanaf het eiland. Ook wordt het platform verder weg geplaatst van een oesterproject, wordt de boorspoeling niet geloosd en reinigt men water dat vrijkomt bij de gasproductie met een extra filter.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl