Argent Energy breidt flink uit in Amsterdam

Biobrandstoffenproducent Argent Energy vervijfvoudigt haar productiecapaciteit in de Amsterdamse haven met de bouw van twee nieuwe lijnen. Het bedrijf produceert nu 100.000 ton biodiesel per jaar en breidt dit uit naar 540.000 ton.

De fabriek in de Amsterdamse haven zet organisch afval- en reststromen, zoals plantaardige vetten en oliën, om in biodiesel. In 2018 nam Argent de fabriek (Biodiesel Amsterdam) over van Simadan. Het bedrijf wil met de opschaling een bijdrage leveren aan het verduurzamen van wegtransport en scheepvaart, en mogelijk op termijn ook luchtvaart.

Voor de uitbreiding van de capaciteit worden twee nieuwe productielijnen en een waterzuivering gebouwd. Ook komen er meer opslagtanks. Eind vorig jaar kondigden Argent Energy en Port of Amsterdam al aan samen ruim twintig miljoen euro te investeren in twee nieuwe kades en een steiger. De twee nieuwe laad- en loskades vervangen de huidige aanlegsteigers bij de biodieselfabriek in de Hornhaven, de steiger is nieuw. De bouw ervan is al begonnen en moet medio 2024 klaar zijn.

Dankzij landaanwinning ontstaat ook één hectare nieuw terrein. Dit wil Argent Energy gebruiken voor de bouw van een 130.000 kubieke meter opslagfaciliteit voor hernieuwbare producten, zoals biodiesel op basis van organische afvalstromen. Hiermee kan het bedrijf haar opslagcapaciteit opschalen naar zo’n 230.000 vierkante meter.

Productieproces

Voor de uitbreiding in Amsterdam is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en innovatief productieproces, waarmee de efficiëntie van het proces is verhoogd. Het bestaande productieproces van Argent Energy bestaat uit meerdere stappen. Allereerst worden de vrije vetzuren in afvalvetten en -oliën met methanol omgezet in biodiesel. Dit proces vindt plaats onder zure omstandigheden. Zwavelzuur wordt daarom als katalysator aan de reactie toegevoegd. Het tweede belangrijke bestanddeel van de grondstof zijn glyceriden. Deze reageren juist onder basische omstandigheden tot biodiesel. Ook dit gebeurt met methanol. Om de basische omstandigheden te creëren wordt kaliumhydroxide (KOH) toegevoegd. Met vacuümdestillatie wordt de biodiesel vervolgens gezuiverd tot een kwaliteit die voldoet aan de hoogste standaarden voor biodiesel.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl