Rotterdamse CO2-uitstoot gestegen door kolencentrales

De CO2-emissies in de Rotterdamse haven zijn voor het eerst sinds 2016 weer gestegen. In 2021 lag de uitstoot één megaton hoger dan in 2020, een stijging van 4,4 procent.

De stijging van de CO2-uistoot werd voornamelijk veroorzaakt door de twee kolencentrales op de Maasvlakte, die samen 2,4 megaton meer uitstootten. Dit is een toename van tachtig procent. Een van de kolencentrales was in 2020 uit productie en is in 2021 weer gaan draaien. De andere kolencentrale had in 2021 bijna 20 procent meer productie dan het jaar ervoor.

Daar tegenover stond een daling van 1,5 megaton bij de uitstoot van de drie gascentrales. Een daling van veertig procent. Door de sterk gestegen gasprijzen in de loop van 2021 werd opwekking met kolen goedkoper.

CO2-reductie

De Rotterdamse haven heeft een ambitieus CO2-reductieprogramma. Lopende projecten op het gebied van onder andere CO2-afvang en -opslag, elektrificatie, waterstof en de productie van schone brandstoffen kunnen samen voor een CO2-reductie van in totaal 23 Megaton CO2 in en buiten de haven zorgen. Dat is 35 procent van de totale Nederlandse doelstelling voor 2030. Deze veelal complexe projecten vergen een lange voorbereidingstijd en faciliterende wet- en regelgeving.

Neerwaartse trend

De verwachting is dat de toename van de uitstoot in 2021 tijdelijk is en de komende jaren de neerwaartse trend weer te zien zal zijn. Enerzijds als gevolg van realisatie van deze projecten, anderzijds omdat van 2022 tot en met 2024 de Nederlandse kolencentrales op niet meer dan 35 procent van hun capaciteit mogen draaien.

Delen:

breg@industrielinqs.nl