Drijvende LNG-hervergasser in augustus in Eemshaven

De drijvende LNG-installatie van  Exmar die nu nog in Singapore ligt, gaat in mei op transport richting Nederland. Gasunie verwacht de installatie begin augustus in de Eemshaven. Vandaag start de inschrijving voor marktpartijen die LNG naar Europa willen brengen. 

In de Eemshaven komen installaties waar de drijvende LNG-installatie – de S188 van de Belgische firma Exmar – aan kan landen. Vervolgens vindt er een omzetting van vloeibaar naar gasvormig plaats, waarmee het gas gereed is voor transport in het Nederlandse leidingnetwerk. De drijvende LNG-installatie met een capaciteit tussen de vier en acht miljard kubieke meter, maakt het mogelijk om vloeibaar aardgas per schip naar de Eemshaven te brengen om daar door de installatie weer omgezet te worden naar gas. Gasunie onderzoekt ook nog de inzet van een tweede schip als extra LNG-buffer.

De drijvende installatie zal in ieder geval de komende vijf jaar worden ingezet als tijdelijk alternatief voor Russisch gas. Tegelijkertijd onderzoeken de partijen de mogelijkheid voor de bouw van een vaste terminal aan land. Die terminal zal op den duur ook kunnen worden ingezet voor de aanlanding van groene waterstof.

Volgens Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie zijn nu enkele belangrijke stappen gezet. ‘We onderhandelen nu verder met potentiële klanten. Zij gebruiken onze terminal in de nabije toekomst. Eerst voor LNG, later voor groene waterstof.’

EemsEnergyTerminal

Marktpartijen kopen het LNG-gas in en gebruiken de nieuwe drijvende terminal om al deze winter vloeibaar aardgas naar Nederland te kunnen brengen. Vanuit de Eemshaven draagt Gasunie dan verder zorg voor het verdere transport van gas in Nederland via het landelijke gasleidingnetwerk. In de toekomst zou een nieuwe terminal kunnen dienen voor de inzet van groene waterstof. Waterstof is een speerpunt in de strategie van Gasunie en een pijler onder de toekomstige economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Optimalisatie GATE

Medio maart maakte Minister Jetten van Energie en Klimaat bekend dat het Nederlandse kabinet samen met Gasunie onderzoekt hoe de importcapaciteit voor LNG in Nederland op korte termijn kan worden vergroot. De import van LNG kan bijdragen aan minder afhankelijkheid van gas uit Rusland. Gasunie is hierover al enige tijd intensief met het kabinet in overleg. Naast Eemshaven zal ook de bestaande GATE-terminal op de Maasvlakte in Rotterdam een optimalisatie ondergaan waardoor er meer LNG gerealiseerd kan worden. Eemshaven én Rotterdam samen zijn dan goed voor een verdubbeling van de LNG-capaciteit in Nederland.

Delen:
Tags

breg@industrielinqs.nl