Waterstofleiding tussen Pernis en Maasvlakte krijgt vorm

De voorbereidingen voor een waterstoftransportleiding in Rotterdam zijn begonnen. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam hebben de eerste materialen besteld en de komende maanden worden proefsleuven gegraven. Shell is met haar toekomstige waterstoffabriek op de Maasvlakte de eerste klant voor de leiding.

De waterstofleiding tussen Pernis en de Maasvlakte wordt 32 kilometer lang en moet eind 2024, begin 2025 gereed zijn. De leiding wordt onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk dat, inclusief verbindingen naa   r het buitenland, naar verwachting vanaf 2027 operationeel is.

Het aantal waterstofinitiatieven in de Rotterdamse haven groeit. Op de Maasvlakte is ruimte voor een conversiepark ingepland, waar waterstof voor de Rotterdamse haven kan worden geproduceerd. Diverse partijen werken daarnaast plannen uit voor de import van groene waterstof. Via de leiding tussen Maasvlakte en Pernis kan groene waterstof op een veilige en efficiënte manier tussen producenten en gebruikers worden getransporteerd.

Holland Hydrogen I

De eerste klant van de waterstofleiding in het Rotterdamse havengebied wordt het waterstofproject Holland Hydrogen I van Shell. De 200 MW waterstoffabriek gaat met stroom van offshore windpark Hollandse Kust (noord) groene waterstof produceren. De definitieve investeringsbesluiten voor Holland Hydrogen I en die voor de waterstofleiding in de Rotterdamse haven worden naar verwachting later dit jaar genomen.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl