Kleinere industrieclusters vragen om forse versterking energie-infrastructuur

Een forse en tijdige uitbreiding van de infrastructuur is essentieel voor een betaalbare en haalbare energietransitie. Dat staat in het rapport Cluster Energie Strategie (CES) van het zogenoemde Cluster 6, industriële bedrijven die buiten de vijf grote industriegebieden vallen. 

Netbeheerders en provincies ook hun blik richten op bedrijven uit Cluster 6, stellen negen industriële sectoren. Het rapport dat afgelopen week is aangeboden aan minister Rob Jetten, stelt dat bedrijven graag verder willen verduurzamen. De huidige randvoorwaarden sluiten echter onvoldoende aan op de ambities van de bedrijven. Zo is een forse en tijdige uitbreiding van de benodigde infrastructuur essentieel om een betaalbare en haalbare energietransitie te realiseren. Bedrijven buiten de grote vijf industrieclusters hebben toegang nodig tot nieuwe duurzame energie-infrastructuur die is berekend op grote opgaven zoals elektrificatie. Veel mogelijke oplossingen liggen op regionaal of provinciaal niveau. Dilemma’s rondom de infrastructuur zijn onder andere de vergunningsprocedures en de afweging en bepaling van welk verzoek van een bedrijf wanneer wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor een verzwaring van de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Competitief

Met deze CES gaat Cluster 6 in gesprek met provincies en netbeheerders om de uitvoering gezamenlijk vorm te geven. Alleen zo kunnen bedrijven hun innovatiekracht ten volle benutten voor de energietransitie. Dan is de doelstelling van -55% CO2-uitstoot in 2030 haalbaar en blijven bedrijven competitief.

Negen sectoren

Het rapport geeft  beeld van de behoeften en zwakken plekken die er zijn in de energie-infrastructuur. ). De Cluster Energie Strategie is opgesteld met inbreng van alle negen sectoren die deel uitmaken van Cluster 6. Adviesberdijf Water & Energy Solutions heeft de benodigde data verzameld bij circa 150 productielocaties en verwerkt. De negen sectoren zijn: FNLI (voedingsmiddelenindustrie), FME en Metaal Nederland (metaalindustrie),  KNB (keramische industrie),  NLDigital (ICT), Nogepa (olie en gas), VA (afval en recycling), VNCI (chemie),  VNG (glas) en VNP (karton en papier).

Delen:

breg@industrielinqs.nl