Transitieteam pleit voor verbod op verbranding plastics

Volgens het Transitieteam Kunststoffen staan we nog maar aan het begin van een transitie naar een circulaire kunststofketen. ‘Alleen met forse investeringen, technologische innovaties en stevige beleidsmatige inzet kan de transitie in versnelling worden gebracht.’ Zo kan een verbod op de verbranding van plastics een wezenlijke bijdrage leveren.

De publicatie van het rapport Circulaire kunststofketen in 2050 vergezelden de opstellers met een brandbrief aan het kabinet. Naast een verbod op die verbranding van plastics noemt het Transitieteam, onder leiding van professor Jos Keurentjens nog twee belangrijke voorwaarden. Om in 2050 geen fossiele grondstoffen meer nodig te hebben is nu al een aanzet nodig. Grondstofgebruik moet verschuiven van fossiele naar biogeen koolstof, aanwezig in biomaterialen en atmosferisch CO2. Daarom is een grote verandering nodig van de huidige kunststofproductie met grote innovaties.

Afbreekbaarheid

Ook moeten er kunststoffen komen die op het juiste moment onschadelijk worden. ‘Ontwikkel kunststoffen die een afbreekbaarheid hebben die bij de toepassing past,’ stelt het transitieteam. ‘Een volledig circulaire keten bestaat niet. Tijdens alle fasen van de levenscyclus van kunststoffen verspreidt materiaal zich in het milieu, verandert in microplastics en hoopt zich op in de voedselketen. Bewijs stapelt zich op dat dit tot gezondheidsproblemen leidt.’

Delen:

breg@industrielinqs.nl