Aardwarmte nog onvoldoende benut

De potentie van aardwarmte is enorm. Toch bleef de Nederlandse productie van aardwarmte in 2021 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. De doubletten produceerden in 2021 6,4 petajoule warmte tegenover 6,2 petajoule in 2020. Geothermie Nederland ziet dat er nog zeventig projecten wachten op subsidie en vergunningen. De vereniging vraagt de overheid om versnelling van de vergunningverlening en subsidiebeoordeling.

Negentien nieuwe projecten hebben een SDE-subsidie en willen tot productie komen. Voor het merendeel van deze projecten is het nog onzeker of zij tijdig van de grond zullen komen. Zij hebben te maken met vertraagde vergunningverlening of de warmtevraag in de gebouwde omgeving is nog complex. Geothermie Nederland pleit daarom voor een verlenging van de realisatietermijn van de SDE voor geothermie naar zes jaar. In totaal zijn er nog circa zeventig projecten die de komende jaren willen starten, mits subsidie, vergunningen en warmtevraag tijdig worden geregeld.

Actie nodig

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: ‘Er is actie van de overheid en politiek nodig om die projecten die nog steeds in ontwikkeling zijn ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. De sector staat klaar voor een sterke groei maar de afgelopen twee jaar zijn er geen SDE-subsidies voor Geothermie verstrekt. Tientallen projecten staan klaar als het beter gaat met vergunningen en subsidies.’

Geothermie kan ongeveer 25 procent van de Nederlandse warmtevraag invullen. Voor de glastuinbouw zou zelfs meer dan de helft van de warmtevraag via geothermie kunnen worden ingevuld.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl