Havenbedrijf Rotterdam start opspuiten land voor ‘groene’ bedrijven

Waterbouwbedrijf Van Oord is in het Rotterdamse havengebied begonnen met het opspuiten van 55 hectare land. Dit is bestemd voor bedrijven die hernieuwbare brandstoffen en chemische producten maken. 

Aanleiding voor het opspuiten van het terrein is dat het Finse bedrijf UPM onlangs bekend maakte zich alleen nog te richten op Rotterdam als locatie voor een nieuwe bioraffinaderij. UPM maakt van reststromen hernieuwbare materialen. De producten van de geplande bioraffinaderij kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als duurzame vliegtuigbrandstof. Grondstoffen zijn houtige biomassa, vloeibaar afval en andere restgrondstoffen. De beoogde raffinaderij in Rotterdam krijgt een capaciteit van 500 kiloton hernieuwbare brandstoffen per jaar. Een definitieve beslissing over de nieuwe fabriek wordt op z’n vroegst eind dit jaar verwacht.

Nieuw cluster

UPM kan met de bioraffinaderij het eerste bedrijf zijn van een nieuw cluster voor het produceren van hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën. Dat cluster krijgt naar verwachting de omvang van ongeveer 90 hectare. Door bedrijven die producten maken uit reststoffen bij elkaar te vestigen, ontstaat een cluster dat gebruik kan maken van dezelfde infrastructuur, zoals buisleidingen.

Van Oord spuit in totaal 5 miljoen kubieke meter zand op in het zuidelijke deel van de Prinses Alexiahaven. In afwachting van concrete plannen voor invulling van het gebied was dit deel van Maasvlakte 2 nog niet opgespoten. In juli is Van Oord naar verwachting klaar met het werk. Het zand moet dan nog een half jaar inklinken voordat er op kan worden gebouwd.

Delen:
Tags

breg@industrielinqs.nl