Adriaansens: Geen definitief besluit sluiting naftakraker Sabic

Volgens minister Micky Adriaansens van EZK heeft Sabic nog geen definitief besluit genomen over sluiting van een van zijn naftakrakers op het Chemelot-terrein. VVD-kamerleden Silvio Erkens en Pim van Strien stelden kamervragen aan haar en Rob Jetten (Klimaat en Energie) na een bericht van De Limburger waarin Sabic zegt te overwegen een van de twee naftakrakers in 2024 te sluiten.

In een reactie op de vragen zegt minister Adriaansens op de hoogte te zijn van de berichtgeving: ‘Sabic heeft haar medewerkers medegedeeld dat het bezig is met een strategische heroriëntatie waarbij het sluiten van een kraker een eventuele optie is. In dit proces is – voor zover mij bekend – echter nog geen besluit genomen.’

Op de vraag wat een eventuele sluiting voor de verduurzamingsplannen voor Chemelot betekent, antwoordt Adriaansens: ‘Zoals aangegeven heeft Sabic niet gesproken over sluiting van het gehele complex en zijn de verduurzamingsplannen nog steeds relevant. Juist voor de verduurzaming van het complex is infrastructuur noodzakelijk. Mochten de verduurzamingsplannen wijzigen dan zullen de eventuele effecten een plaats krijgen in de Cluster-energie strategie van Chemelot. Van daaruit zal dan worden gekeken naar de effecten op de planning van betrokken projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Er zijn geen aanwijzingen dat de verduurzamingsplannen wijzigen.’

> Lees het interview met Mark Gerards, plantmanager van Olefins-3 van Sabic.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl