Delfzijl krijgt nieuwe fabriek voor groen gas

Gasunie en Perpetual Next gaan samenwerken om uit reststromen groen gas te produceren en distribueren. Ze verwachten in het najaar van 2022 te kunnen beginnen met de bouw van de fabriek, die in Delfzijl komt te staan. De opstart is voorzien in 2024.

De twee partners hebben een 50/50 joint venture overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het project Torrgas Delfzijl. De fabriek begint met een groengasproductie van 12 miljoen kubieke meter per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar 40 dan wel 120 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Met de eerste fase van het project is een investering gemoeid van circa 60 miljoen euro.

Perpetual Next neemt de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie. Gasunie verzorgt de distributie van de gassen die via het landelijke aardgasnetwerk aan de bebouwde omgeving en industrie worden geleverd.

Technologie

Perpetual Next heeft een technologie ontwikkeld om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in een hoogwaardig grondstof. Deze wordt per binnenvaartschip naar de fabriek gebracht. Door deze grondstof vervolgens in twee verhittingsstappen te vergassen – een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas – ontstaat syngas. Uit syngas kan vervolgens onder meer groen gas, methanol en waterstof worden gemaakt. Fase 1 van Torrgas Delfzijl richt zich echter voornamelijk op het maken van groen gas.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl