ISPT presenteert ontwerp 1 GW elektrolyser

Nederland zet in op grootschalige productie van waterstof. Op dit moment hebben productiefaciliteiten echter een capaciteit van megawatts, terwijl we gigawattinstallaties nodig hebben. Het Institute for Sustainable Process Technology heeft daarom een groene-waterstoffabriek op gigawattschaal ontworpen, die in 2030 operationeel kan zijn.

De Nederlandse doelen voor waterstof in het Klimaatakkoord omvatten een elektrolysecapaciteit van 3 tot 4 gigawatt in 2030. De Europese ambitie is zelfs 40 tot 60 GW in 2030. En dat terwijl de grootste bestaande waterstoffabriek op dit moment een capaciteit van maximaal 10 megawatt heeft. In acht jaar tijd moet de capaciteit van de installatie dus enorm worden opgeschaald. En dan zo dat het ook nog betaalbaar is.

Kosten gehalveerd

Het Hydrohub Gigawatt Scale Elektrolyser project heeft het ontwerp voor een groene-waterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW opgeleverd. Deze fabriek kan zowel alkaline als PEM elektrolysers gebruiken om waterstof te produceren. De fabriek draait op windenergie van de Noordzee en kan flexibel opereren, afhankelijk van de hoeveelheid wind.

Veelbelovend aan het ontwerp is dat de investering voor een elektrolysefabriek behapbaar is. Vergeleken met een soortgelijk ontwerp van dezelfde club in 2020 zijn de kosten bijna gehalveerd. De verwachte totale investering is nu 730 euro per kilowatt of 1.580 euro per kilo waterstof voor de alkaline cellen. En 830 euro per kilowatt of 1.770 euro per kilo waterstof voor PEM-cellen. De investering voor een GW-schaal elektrolysefabriek met alkaline cellen komt neer op zo’n 730 miljoen euro.

ISPT werkte in dit project samen met industriële partners Dow Chemical, Gasunie, Nobian, OCI, Ørsted en Yara. En daarnaast met kennisinstituten TNO, Imperial College London, TU/e en de Universiteit Utrecht. Yokogawa is technologiepartner van het project.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl