Groen licht voor warmtenet Antwerpen Noord

In de haven van Antwerpen werken verschillende partners samen aan een warmtenetwerk. In eerste instantie voorzien Indaver en Port of Antwerp er een basisnet naar de industrie. Vervolgens zal een derde partij er in opdracht van de stad Antwerpen een residentieel warmtenet aan koppelen.

Om warmtenetten mogelijk te maken, zijn contracten met industriële afnemers een bijzondere troef. Grote spelers zorgen er immers voor dat ook buiten het ‘stookseizoen’ nog volop nuttige warmte wordt afgenomen wat zorgt voor een betere benutting van het warmtenet. Voor dit laatste is Boortmalt nu ingestapt.

Moutproces

Boortmalt gaat de restwarmte van Indaver gebruiken. Het bedrijf heeft op zo’n acht kilometer van Indaver zijn grootste mouterij. Met een productiecapaciteit van 470.000 ton per jaar wordt hier genoeg mout gemaakt om zo’n zestien miljard biertjes per jaar te brouwen. Tijdens het moutproces zijn grote hoeveelheden warmte nodig.

Boortmalt maakt momenteel gebruik van warmtekrachtkoppelingen en gasbranders om deze proceswarmte te produceren. Wanneer Boortmalt in de toekomst rechtstreeks warmte tapt uit het warmtenetwerk, spaart het bedrijf een hoeveelheid aardgas uit die vergelijkbaar is met de jaarlijkse consumptie van ongeveer tienduizend gezinnen. Transportvennootschap ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’ gaat de warmtelevering aan Boortmalt regelen. Partners in dit transportbedrijf zijn Indaver en Port of Antwerp.

Stad Antwerpen

Het tweede stuk, de residentiële warmtelevering, wordt door Fluvius in opdracht van Stad Antwerpen gerealiseerd. Dit stuk kan rekenen op grote afnemers zoals sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven die er haar gebouwen met zo’n 3.200 woningen in de wijken Luchtbal en Rozemaai aan zal koppelen. Zodra Boortmalt en Woonhaven zijn aangesloten, zal het warmtenet de uitstoot van zo’n 35.000 ton CO2 per jaar vermijden.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl