RWE bouwt proefinstallatie voor waterstofproject FUREC

RWE heeft een overeenkomst gesloten met John Cockerill voor de bouw van een proefinstallatie bij het innovatiecentrum van RWE in Niederaußem (Duitsland). Met de torrefactie-unit wil RWE processtappen optimaliseren voor de productie van waterstof uit restafval.

De proefinstallatie is een volgende stap in de ontwikkeling van project FUREC (Fuse Reuse Recycle), waarbij RWE op Chemelot reststromen wil gaan omzetten in waterstof. RWE investeert drie miljoen euro in de installatie die volgens planning in juli 2022 operationeel moet zijn.

Het hart van de nieuwe installatie is de zogenoemde NESA Multi-Hearth furnace (MHF), een technologie die wordt geleverd door John Cockerill Environment. In de installatie worden de afvalpellets behandeld, zodat ze tot stof kunnen worden vermalen om vervolgens (in een thermisch proces zonder zuurstof) te worden omgezet in waterstof en CO2.

FUREC

Door afvalstromen in te zetten als vervanger van aardgas bij de productie van waterstof, kan FUREC het gebruik van aardgas op Chemelot met meer dan 200 miljoen kubieke meter per jaar verminderen. Aangezien een groot deel van het afval dat als grondstof wordt gebruikt uit biogeen materiaal (bijvoorbeeld textiel en papier) bestaat, zal vijftig procent van de geproduceerde waterstof groen zijn. Het andere deel dat wordt geproduceerd, is circulair omdat dat wordt gemaakt door andere reststromen (zoals plastic) te verwerken.

RWE is begonnen met de nodige vergunningsprocedures voor het project. Het bedrijf wil in 2023 een definitieve investeringsbeslissing nemen. Over de mogelijke toekomstige afzet van waterstof is RWE in gesprek met OCI dat een productielocatie heeft op Chemelot.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl