Avantium nog in onderhandeling over financiering nieuwe fabriek

Technologiebedrijf Avantium onderhandelt nog steeds met banken en andere partijen over de financiering van zijn nieuwe FDCA-fabriek in Delfzijl. Dat staat in het rapport met de halfjaarcijfers van het bedrijf.

De commerciële installatie gaat jaarlijks vijf kiloton FDCA (furaandicarbonzuur) produceren. Dit is de belangrijkste bouwsteen voor het honderd procent plantaardige en recycleerbare polymeer PEF (polyethyleenfuraanoaat).

In januari gaf Avantium aan meer tijd nodig te hebben om te voldoen aan de definitieve investeringsbeslissing (FID) voor de bouw van de fabriek. Als gevolg van de wereldwijde COVID-19-crisis namen de onderhandelingen met financiële, commerciële en andere strategische partners meer tijd in beslag dan verwacht.

Voorwaarden

Voor een positieve FID moet Avantium aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een financiering van 150 miljoen euro zijn verzekerd (exclusief twintig procent onvoorziene kosten). Daarnaast is een afnameverplichting van ongeveer vijftig procent van de capaciteit van de fabriek nodig. Ook moet de engineering zijn afgerond en de toeleveringsketen georganiseerd.

Avantium heeft zich voorwaardelijk verzekerd van: de 20 miljoen ‘PEFerence’ Horizon 2020 subsidie toegekend door Bio-based Industries Joint Undertaking, 40 miljoen van het Groningen consortium en Worley, en Avantium’s eerder toegezegde investering van 35 miljoen euro (waarvan 26,5 miljoen is geïnvesteerd tegen 30 juni 2021). Alle financieringselementen zijn onderhevig aan meerdere voorwaarden, waaronder de vervulling van de drie belangrijkste voorwaarden voor de FID. Avantium is in voortdurende onderhandeling met kredietverstrekkers en andere financiële instellingen voor de resterende 85 miljoen euro van de vereiste financiering, met inbegrip van de 20 procent onvoorziene kosten.

Afname

In de eerste helft van 2021 heeft Avantium vijf afname-overeenkomstenen binnengehaald die meer dan 50 procent van de totale capaciteit van de FDCA-flagship fabriek vertegenwoordigen. Er zijn contracten ondertekend met het gespecialiseerde chemiebedrijf Toyobo (Japan), de gespecialiseerde polyesterfolieproducent Terphane (VS), drankenbottelaar Refresco (Nederland), de internationale leverancier van harde verpakkingen Resilux (België), en een niet nader genoemde grote wereldwijde merkeigenaar van voedingsmiddelen en dranken.

Deze verbintenissen zijn onder voorbehoud van financiële afsluiting, andere gebruikelijke goedkeuringen en partijspecifieke voorwaarden. De partners nemen Avantium’s FDCA voor een periode van minstens vijf jaar af. Daarnaast heeft Avantium een samenwerkingsovereenkomst getekend met Carlsberg Group om gezamenlijk verschillende PEF-toepassingen te ontwikkelen, waaronder de Green Fibre Bottle, met als doel de circulariteit van de toepassingen te valideren. Dit moet leiden tot extra vraag naar FDCA vanuit Avantium’s flagship fabriek.

Engineering

De engineering van de FDCA-fabriek is voltooid. Voor de constructiefase zijn Avantium en Worley het eens geworden over de voorwaarden van een EPC-contract (Engineering, Procurement and Construction) voor de nieuwe installatie. Avantium heeft ook de toeleveringsketen voor de FDCA-fabriek opgezet. Begin 2021 zijn Avantium en leverancier van speciale polyesters Selenis het eens geworden over de belangrijkste voorwaarden voor een meerjarige commerciële FDCA-polymerisatieovereenkomst. Avantium heeft overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een meerjarig strategisch leveringscontract met een Europese leverancier van grondstoffen, waardoor de levering van hoogfructosestroop als grondstof voor de FDCA-flagship fabriek is veiliggesteld. In februari 2021 kondigde Avantium aan dat Avantium Renewable Polymers een octrooilicentieovereenkomst heeft getekend met Eastman Chemical Company voor het recht om te opereren onder Eastman’s FDCA-gerelateerde octrooiportefeuille. Dit stelt Avantium in staat haar proces voor de productie van FDCA en PEF verder te verbeteren, zowel vanuit commercieel als vanuit technisch oogpunt.

Delen:
Author