Pyrolysepilot voor ontwikkeling CO2-negatief asfalt

TerraWatt Biochar start een pilot rond de productie van biochar uit biogrondstoffen. Biochar legt koolstof uit biomassa vast en verlaagt zo uitstoot van CO2. Het uiteindelijke doel is grootschalige productie van CO2-negatief asfalt en biochar uit reststromen zoals bermgras.

Biochar is een houtskoolachtige stof die ontstaat door biogrondstoffen zuurstofloos te verhitten, ofwel pyrolyseren. Biochar kan koolstof, bijvoorbeeld uit biomassa, eeuwenlang vastleggen en zo klimaatverandering tegengaan. Daarnaast heeft biochar een enorm hoog absorptievermogen. De toepassingen zijn legio. In veevoer zorgt het voor een lagere ammoniak- en methaangasuitstoot en gezondere dieren. Als actief koolfilter haalt biochar zware metalen uit water en lucht. Tot slot absorbeert biochar effectief ammoniak, methaan en stikstof uit grond, mest en lucht.

CO2 opnemen

TerraWatt Biochar wil een bijdrage leveren aan een versnelde transitie naar een CO2-negatieve economie waar CO2 niet langer wordt geproduceerd, maar wordt opgenomen. Daarom plaatst TerraWatt pyrolyse-apparatuur in de demo faciliteit van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Hiermee gaat het bedrijf samples van biochar produceren op basis van verschillende biogrondstoffen. Het doel is om tot de gewenste structuur en kwaliteit te komen voor verschillende toepassingen van biochar, zoals in asfalt, bodemverbeteraars of diervoeder.

Bermgras

Na de pilot wil TerraWatt grootschalig biochar produceren voor toepassing in CO2-negatief asfalt. Daarvoor is al een overeenkomst gesloten met een internationaal opererende producent van CO2-negatief asfalt. Daarnaast wil het bedrijf graag samenwerken met Rijkswaterstaat en Nederlandse asfaltbedrijven om bermgras te pyrolyseren tot biochar om dat vervolgens toe te passen in CO2-negatief asfalt.

Delen:
Author