Zeeland doet beroep op nieuw kabinet bij verduurzaming industrie

Dow, Yara en Zeeland Refinery, willen samen met havenbedrijf North Sea Port, de provincie Zeeland en het samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR) in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2030 als regio 5,6 Mton CO2 reduceren. De komende vijf jaar willen de koplopers al snelheid maken op weg naar een reductie van 3,9 Mton CO2 in Zeeland. Deze doelstellingen en concrete plannen staan in een brief aan de informateur voor het nieuw te vormen kabinet. De partners roepen het nieuwe kabinet op tot ondersteuning en maatwerk bij de inzet van Nederlandse en Europese fondsen en de ambitie voor waterstof en aanlanding van windenergie.

Voor de regio is verduurzaming prioritair want de CO2-uitstoot is met ruim 22 Mton per jaar groot, gelijk verdeeld aan beide zijden van de Nederlands-Belgische grens van het havengebied. Het industriële cluster wil verduurzaming bereiken door efficiënter om te gaan met energie, elektrificatie en door in te zetten op waterstof en de afvang en opslag van CO2 (CCS). Daarnaast is de bijbehorende infrastructuur de belangrijkste pijler voor het havengebied om de versnelling naar CO2-neutraliteit te behalen. In de brief gaat het cluster in op de voorwaarden die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren.

Zeeland vraagt het nieuwe kabinet om steun en maatwerk bij de inzet van geld uit Nederlandse en Europese fondsen en financiële instrumenten. Daarnaast vraagt de coalitie aandacht voor de ontwikkeling van een waterstofleiding in de regio, meer aanlanding van windenergie en een zwaardere elektriciteitskabel voor het transport van groene stroom. Deze groene stroom kan worden gebruikt voor de elektrificatie van de bedrijven en de productie van duurzame waterstof in Zeeland. Ook roept het cluster op om ook de grensoverschrijdende kansen te benutten.

Delen:
Author