Proef met terugwinning fosfaat kan resulteren in fabriek

Afvalverwerker HVC en slibverwerker SNB doen de komende maanden een proef met terugwinning van fosfaat uit verbrandingsas. Dit is de as die overblijft na thermische verwerking van zuiveringsslib.

Als de proef succesvol uitpakt, is dit meteen ook een belangrijke stap naar het realiseren van een fabriek op grotere schaal. Deze zou meer dan tachtig procent van het fosfaat uit de verbrandingsas moeten terugwinnen in de vorm van fosforzuur. HVC en SNB denken aan een fosfaatfabriek die zo’n 60.000 ton per jaar – alle verbrandingsas van de twee bedrijven – kan verwerken tot circa 12 miljoen kilo fosforzuur. Dit product is onder meer geschikt voor het maken van kunstmest.

Als de bouw van de fabriek doorgaat, zou het de eerste fosfaatfabriek in zijn soort in Nederland zijn. Maar zover is het nog niet. Voor een definitieve beslissing zijn er nog tal van vervolgstappen nodig, vooral op het gebied van financiering en technische uitwerking.

Technologie

Voor de test gebruiken de twee partners technologie van Remondis Aqua om het fosfaat terug te winnen. Proeven op laboratoriumschaal met deze technologie waren eerder al succesvol. De technologie is gebaseerd op een nat-chemische techniek, waarbij verschillende zuren het fosfaat in de verbrandingsas omzetten in fosforzuur.

Fosfaatbalans

Fosfaat is een eindige grondstof die in een beperkt aantal landen, met name buiten Europa, wordt gewonnen in fosfaatmijnen. As uit zuiveringsslib bevat bijna net zoveel fosfaat als fosfaaterts. Met de productie van fosforzuur zou de fabriek van HVC en SNB de Nederlandse fosfaatbalans met circa dertig procent verbeteren. Dat wil zeggen dat dertig procent van het fosfaat dat nu verloren gaat met afval via zuiveringsslib straks wellicht wordt teruggewonnen voor hergebruik.

Overigens kan de fabriek naast fosforzuur ook gips, ijzer/aluminium-zouten en een resterende as-fractie produceren. Al deze producten zijn geschikt voor hergebruikt. Het gips als bouwstof, de ijzer/aluminium-zouten voor gebruik op rioolwaterzuiveringen. Voor de afzet van de as-fractie denken de twee bedrijven aan verschillende toepassingen als vulstof in beton en asfalt.

Delen:
Author