Neste kiest Rotterdam voor nieuwe fabriek

Het ziet ernaar uit dat Neste een nieuwe fabriek voor hernieuwbare producten gaat bouwen op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam. Het bedrijf heeft daar al een raffinaderij voor duurzame diesel. De uiteindelijke investeringsbeslissing volgt eind dit jaar, of begin volgend jaar. De investeringskosten zijn geraamd op 1,5 miljard euro.

Neste kondigde in maart 2020 aan dat het van plan was haar productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Europa te vergroten. De twee mogelijke locaties: Rotterdam of Porvoo in Finland. Het bedrijf heeft inmiddels een grondige studie voltooid en daaruit blijkt dat het verschil in kosten significant in het voordeel weegt van Rotterdam.

Criteria

Het bedrijf heeft naar verschillende criteria gekeken, waaronder de huidige markten en het regelgevend kader dat ondersteuning biedt voor marktgroei. Maar ook de mogelijkheden voor inkoop van grondstoffen en de investerings- en exploitatiekosten. Verder keek het bedrijf naar de infrastructuur en koolstofarme nutsvoorzieningen evenals lokale synergie├źn en stimuleringsmaatregelen.

Doorslaggevend waren de logistieke kosten, de locatiespecifieke bouwkosten en de beschikbaarheid van koolstofarme waterstofvoorzieningen. Daarnaast is de locatie in Porvoo complexer, wat leidt tot een hoger uitvoeringsrisico en een langere constructietijd. Rotterdam profiteert bovendien van de nabijheid van nieuwe markten en de nabijheid van grondstofbronnen.

Overname

Vorig jaar nam Neste in november al de Rotterdamse raffinaderij van Bunge Loders Croklaan over. De raffinaderij staat naast de bioraffinaderij van Neste en bestaat uit een voorbehandelingsinstallatie, een tankpark, steigers en een pijpleidingverbinding naar het terrein van Neste.

Met de overname van de raffinaderij wilde Neste de voorbehandelingscapaciteit voor hernieuwbare grondstoffen in Rotterdam sneller opschalen. Het bedrijf betaalde 258 miljoen euro voor de overname.

Groei

Neste wil in de overgenomen raffinaderij een steeds complexere afval- en reststoffenstroom kunnen verwerken. Maar toen al steunde de overname ook verdere groei van de productiecapaciteit na 2023.

De voorbehandelingscapaciteit in Rotterdam zal overigens pas eind 2024 volledig beschikbaar zijn voor de grondstoffen van Neste. De overgang zal namelijk gefaseerd verlopen van begin 2021 tot in 2024. In die periode zal Bunge de faciliteit gedeeltelijk in fasen terug leasen om haar klanten nog van producten te kunnen voorzien.

Count Terminal

Neste nam in 2011 haar Rotterdamse productiefaciliteit voor hernieuwbare producten in gebruik. In Sluiskil heeft het bedrijf faciliteiten voor de opslag en voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen. Eerder dit jaar kocht Neste ook al een terminal in Rotterdam aan voor de opslag, raffinage en menging van duurzame afval- en reststoffen. Het ging toen om Count Terminal.

 

Delen:
Author