Engie test invoeden waterstof in wkc van Ineos

Engie test het gebruik van waterstof in een warmtekrachtcentrale van Ineos Phenol in Doel. Het gaat om een proefproject waarbij waterstof een deel van het aardgas in een gasturbine gaat vervangen. De partners beginnen met tien procent bijmenging en voeren dat gaandeweg op naar twintig procent.

Engie is verantwoordelijk voor het ontwerp, de installatie en de exploitatie van de technologie. Ineos Phenol heeft ervaring met waterstof als grondstof voor zijn productieprocessen. Het bedrijf beschikt ook over de nodige vergunningen om het waterstofproject te begeleiden.

Via deze test op industriële schaal willen de twee partijen inzichten en data verzamelen over het gebruik van waterstof in industriële installaties. Ze willen bijvoorbeeld het rendement monitoren en emissies tijdens de verbranding meten. Dit kan nuttig zijn voor de ontwikkeling van een volgende generatie branders.

Minder emisie

Engie werkt ook al samen met Ineos binnen het power-to-methanol project in de haven van Antwerpen. Daarbij gaat het om de productie van groene methanol door afgevangen CO₂ te combineren met groene waterstof. Ineos-dochter Inovyn gaat deze demoplant opereren op de site in Lillo.

Ineos wil tegen 2030 dat zijn Antwerpse vestigingen 55 procent minder emissies uitstoten vergeleken met 1990 en uiterlijk in 2050 moeten ze klimaatneutraal zijn. Vorig jaar sloot Ineos twee belangrijke contracten af voor de aankoop van offshore windenergie. INEOS Phenol in Doel neemt nu al twintig procent groene stoom af via de aansluiting op het Ecluse netwerk. Het bedrijf produceert er phenol, aceton en AMS.

Delen:
Tags
Author