Ineos stelt bouw PDH-fabriek Antwerpen uit

Ineos stelt een deel van ProjectOne in Antwerpen uit en concentreert zich nu eerst op de bouw van een ethaankraker. Daarmee schuift de bouw van een PDH-unit (propaandehydrogenering) in de planning naar een later moment.

Volgens het oorspronkelijke plan wilde Ineos eerst de PDH-eenheid, ethaantank en bijhorende nutsvoorzieningen en logistieke installaties in de haven van Antwerpen realiseren. Pas daarna zou het concern beginnen aan de bouw van de ethaankraker en bijhorende infrastructuur.

De PDH-unit en de ethaankraker gaan respectievelijk propaan omzetten in propeen, en ethaan in etheen. Dit zijn grondstoffen voor de productie van diverse chemicaliën in verschillende vestigingen van Ineos in België en in Europa. De ethaantank is een tussenopslag voor de regionale verdeling van ethaan via schepen, maar zorgt ook voor de bevoorrading van de ethaankraker.

Het complexe project vergt een grote investering. Ineos heeft het totale project op vijf miljard euro geraamd. Een finale investeringsbeslissing volgt overigens nog als de front end engineering gereed is.

Borealis

Intussen vordert de bouw van de PDH-fabriek van Borealis in Kallo gestaag. In december vorig jaar werd de propeensplitter geïnstalleerd. Dit is de grote destillatiekolom waarin propaan wordt gescheiden van propeen. Het is een belangrijk onderdeel van de nieuwe fabriek en een nieuw element in de skyline van de locatie.

Delen:
Author