Nederland en Denemarken verkennen samen mogelijkheden voor offshore energiehub

Nederland en Denemarken hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij afspreken nader onderzoek te laten doen door TenneT, Gasunie en Energinet naar een gezamenlijke energiehub op de Noordzee.

De ‘hubs’ zijn aanlandmogelijkheden in zee (via een kunstmatig zandeiland, een platform, of een andere fysieke vorm) voor offshore windparken. Vanaf deze ‘centrale’ hubs kan de energie in de vorm van elektronen of zelfs, na elektrolyse, in de vorm van (waterstof)moleculen naar verschillende landen kan worden getransporteerd.

Op de Noordzee zijn Nederland en Denemarken buurlanden via de Cobrakabel voor het transport van elektriciteit. Ook delen ze dezelfde ambities voor windenergie op zee. ‘Het is duidelijk dat er voor Nederland voordelen aan een nauwere samenwerking met Denemarken kunnen zitten’, zegt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). ‘Kansen liggen onder andere in het vergroten van de interconnectiecapaciteit ten behoeve van de leveringszekerheid, mogelijke synergie met onze nationale plannen voor offshore infrastructuur ten noorden van Nederland en eventuele kansen op het gebied van waterstof in de regio Groningen/Eemshaven.’

Afgesproken is dat TenneT , Energinet en Gasunie aanvullende analyses uitvoeren over de gezamenlijke ontwikkeling van een energiehub in de Noordzee voor het aansluiten van offshore windparken. Op basis van die analyses moet vóór 2022 moeten Nederland en Denemarken een beslissing nemen over het voortzetten van de samenwerking. Tennet, Energinet en Gasunie zijn ook al partners in het North Sea Wind Power Hub consortium. Dit consortium is jaren bezig met conceptontwikkeling en onderzoek naar kunstmatige eilanden op zee waarop meerdere grote transformatorstations kunnen komen om offshore windparken aan te sluiten.

 

Delen:
Author