RWE en Equinor treden toe tot giga-waterstofproject

Het ambitieuze waterstofproject NortH2 verwelkomt RWE en Equinor als partners. Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland breiden de samenwerking dus uit met Duitse en Noorse inbreng. Het consortium wil een leidende positie  in het versnellen en opschalen van de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.

Het project richt zich op grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren. Nieuwe windparken op zee wekken de groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien. Van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040.

8 tot 10 megaton

Deze windparken komen naast de al geplande windparken voor de groene elektriciteitsvoorziening. Ze zullen direct gekoppeld worden aan de waterstoffabriek en alle stroom wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt volgens de partners dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

Het consortium deed de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek voor de periode tot 2030. Comclusie van het onderzoek is dat een geïntegreerde aanpak van NortH2 tot reductie van twintig procent van de maatschappelijke kosten kan leiden in vergelijking met een kleinschaligere aanpak.

Vervolgstappen

CEO Cas König van Groningen Seaports is erg blij zijn het toetreden van RWE en Equinor. ‘Deze uitbreiding van het consortium sluit aan bij de internationale ambities van het project. Europese samenwerking is daarbij vanzelfsprekend plus noodzakelijk om uiteindelijk de klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Daarnaast zijn RWE en Equinor geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen.’

Voor vervolgstappen is het consortium onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee.  Ook wordt gezocht naar beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en). En is is ook voldoende interesse nodig van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De partners van NortH2 verwachten dat de initiële projectfases mogelijk Europese en nationale subsidies nodig hebben die beschikbaar zijn voor verduurzaming van energie.

Delen:
Author