Corona-proof werken krijgt positief staartje

Delamine heeft haar turnaround succesvol afgerond. ‘Er is veilig en conform de planning gewerkt en niemand heeft corona opgelopen’, staat in een bericht op de website van Chemiepark Delfzijl. Opvallend is dat het werken in kleine groepen tijdens de stop heel goed is bevallen.

Tijdens de turnaround was op piekdagen 250 man op de site aan het werk. Zij hebben 150 inspecties uitgevoerd, bijna driehonderd klussen aangepakt en verschillende tie-ins gemaakt voor de nieuwe crystallizer. Deze 25 meter hoge en 84 ton wegende kolom gaat een processtroom verder indampen en bespaart het bedrijf overall een hoop energie. Dankzij een slim ontwerp in combinatie met de juiste materiaalkeuze is een efficiënt gebruik van de restwarmte in opeenvolgende processtappen mogelijk.

Het oorspronkelijke plan was om de kritallisator al bij de voorjaarsstop in gebruik te nemen. De aanvoer van de installatie uit Spanje was vanwege corona echter vertraagd. Daardoor kon Delamine de kristallisator pas inhijsen tijdens de turnaround in het najaar.

Kleinschalige kick-off meetings

Naast de gebruikelijke veiligheidsregels hebben Delamine en vaste onderhoudscontractor Stork diverse extra maatregelen genomen om corona-proof te werken. Zo begonnen ze een week voorafgaand aan de stop al met kleinschalige kick-off meetings. Op die manier bleven rijen bij de poort en daarmee de contactmomenten zo klein mogelijk.

Dat bleek bijzonder gunstig uit te pakken. Omdat de groepen kleiner waren, was er een heel direct contact met de mensen mogelijk. Bovendien had het overgrote deel van de mensen in de week voor de start van de turnaround al een toegangspas en persoonlijke beschermingsmiddelen. Delamine en Stork overwegen daarom het werken in kleine groepen in toekomstige stops te handhaven.

Spreiden van lunchpauzes

Ook andere chemiebedrijven geven aan te overwegen om corona-gerelateerde maatregelen mee te nemen bij toekomstige stops. ‘Niet iedereen hoeft tegelijkertijd de fabriek uit als de fluit gaat’, stelt Jan van IJperen, turnaround event manager bij Shell, over het spreiden van lunchpauzes. ‘Als je het goed organiseert, kan de ene groep best apart van de andere pauze nemen, zonder dat het werk sterk wordt beïnvloed. Spreiding helpt voor de veiligheid, want er zijn minder mensen tegelijk aan het lopen. Maar je krijgt ook geen opstoppingen bij de koffieautomaat of rookhokken. Uiteindelijk ben je dan misschien wel effectiever.’

Vergunningenbalie

Air Liquide in Rozenburg was eveneens zeer te spreken over het effect van sommige maatregelen die ze invoerde bij de stop aan een van haar waterstof- en koolmonoxide-installaties in mei en juni. Het verplaatsen van de vergunningenbalie bijvoorbeeld. Site manager Philippe Engels: ‘Deze balie stond altijd vlak naast de controlekamer. Die hebben we daar weggenomen en in een aparte container gezet. Zo hoefden contractors niet meer vlakbij de controlekamer te komen. Dat bracht daar veel rust.’

Delen:
Author