Turnaround ammoniakfabriek Yara bijna van start

Yara neemt volgende week ammoniakfabriek Reforming-D uit bedrijf voor grootschalig onderhoud. Ruim 45 miljoen euro gaat tijdens de turnaround naar extra projecten om de veiligheid, betrouwbaarheid en energie-efficiency weer verder verbeteren. Extra aandacht gaat uiteraard ook naar coronamaatregelen.

Omdat Reforming-D vanaf donderdag 22 oktober zo’n vijf weken geen ammoniak zal produceren, is er bij andere fabrieken in Sluiskil ook ruimte om onderhoud uit te voeren. Reforming D is een van de drie ammoniakfabrieken op de site. Samen produceren ze ruim 1,8 miljoen ton ammoniak per jaar.

Corona-proof

Ter voorbereiding op de stop in Covid-tijd bezocht Yara andere Nederlandse chemiebedrijven, die eerder dit jaar hun grootschalige onderhoud al Corona-proof wisten te organiseren. Bij de specifieke maatregelen die Yara neemt, staat centraal dat het uitvoeren van de geplande werkzaamheden de dagelijkse bedrijfsvoering in andere afdelingen op het terrein niet mogen ontregelen of in gevaar brengen. De onderhoudsstop vindt dan ook plaats op een afgebakend terrein. De medewerkers in de controlekamers worden zoveel mogelijk geïsoleerd van de mensen die in de onderhoudsstop zelf bezig zijn.

Er is een aparte ingang voor de onderhoudsstop gecreëerd, met een zogenoemde ‘onboarding tent’. Daar wordt iedereen die in de onderhoudsstop werkt, gecheckt op gezondheidsklachten. Er zijn ook temperatuurmeter-straten waar medewerkers en contractors doorheen gaan voor ze het terrein kunnen betreden. Ook zijn er coronatesten beschikbaar en heeft Yara afspraken gemaakt met laboratoria om snel een testuitslag te hebben.

Spotters

Ook het voorkomen van besmettingsmomenten staat steeds centraal in de aanpak. Zo zijn er extra sanitaire ruimtes, een strikt hygiëneprotocol en frequente schoonmaakrondes. Grotere tenten waar mensen bij elkaar komen, zijn ingedeeld in area’s voor maximaal honderd personen. Op sommige dagen werken tot zo’n duizend extra mensen op de site.

Naast de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen worden helmen gebruikt met een geïntegreerd gelaatscherm. En speciaal opgeleide ‘spotters’ zien erop toe dat alle maatregelen in acht worden genomen. Zij spreken mensen aan op hun gedrag en maken hiervan rapportages om continu te kunnen leren en verbeteren. Verder heeft Yara samen met de overheid risicoscenario’s opgesteld en continuïteitsplannen voorbereid.

Primeur

Reforming-D vormt samen met twee andere ammoniakfabrieken de ruggengraat van Yara Sluiskil. Het zijn de grootste ammoniakfabrieken van Yara en in Europa. Ze zetten waterstof met stikstof uit de lucht om in ammoniak. De CO2 die daarbij ontstaat, wordt voor een deel gebruikt voor de productie van ureum. Daarnaast maakt Yara bijvoorbeeld ook salpeterzuur in Sluiskil. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van ammoniumnitraathoudende meststoffen voor akkerbouwers.

De laatste grote stop van Reforming-D was in 2014. Twee jaar geleden behaalde de fabriek een wereldrecord door na de stop 1.376 dagen non-stop in bedrijf te zijn geweest. Volgens Yara een internationale topprestatie van de teams die voor de bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn. Overigens was in het najaar van 2018 Reforming-E aan de beurt voor een onderhoudsstop van zes weken. Toen investeerde Yara veertig miljoen euro in verbeterprojecten. Zo werd het DCS-besturingssysteem vervangen door een recenter systeem en werden verschillende leidingen en vaten vervangen en het rotating equipment gereviseerd.

Delen:
Author